Oulun yliopiston hiilijalanjälki pienentynyt kolmanneksella vuoden 2019 tasosta

Vuonna 2023 Oulun yliopiston hiilijalanjälki oli 12 665 tCO2e. Yliopiston tavoitteena on 50 % päästövähennys vertailuvuoden 2019 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Laskua vertailuvuoden 2019 kokonaishiilijalanjälkeen oli 33,6 %, jolloin hiilijalanjälki oli 19 072 tCO2e.

Vuoteen 2019 verrattuna selkeästi eniten ovat vähentyneet kaukolämmön päästöt, jotka ovat nyt 0 %. Oulun kampusten lämmitykseen käytetään hiilineutraalia kaukolämpöä, jolla on alkuperätakuut. Kuvassa on esitetty vuoden 2023 hiilijalanjäljen eri osa-alueet.

Ympyrädiagrammi, jossa kuvattuna hiilijalanjäljen osa-alueet prosenttiosuuksina.
Oulun yliopiston hiilijalanjäljen osa-alueet vuonna 2023.

Yliopistona olemme tehneet onnistuneita kestävyyteen liittyviä valintoja ja saaneet vietyä asioita eteenpäin. Pandemiavuosien 2021-2022 jälkeen yliopiston hiilijalanjälki on kuitenkin alkanut taas nousta. Vuoden 2023 hiilijalanjälki oli noin 19 % suurempi kuin vuoden 2022 hiilijalanjälki. Työtä on siis edelleen tehtävänä.

Vuoden 2023 hiilijalanjälkeä kasvattavia tekijöitä olivat tutkimus- ja laboratoriolaitehankintojen aiheuttamat päästöt (38 % osuus), suurilta osin lentäen tehtyjen työmatkojen päästöt (14 %) sekä muiden hankintojen päästöt (12 %). Päästöjä kasvattaneita tekijöitä tarkastellessa on hyvä huomata, että tutkimus- ja laboratoriolaitteiden mahdollistamalla tutkimustoiminnalla ja kansainvälisellä, matkustamistakin edellyttävällä yhteistyöllä yliopiston tutkijat ja asiantuntijat voivat kuitenkin myös vastata globaaleihin kestävyyshaasteisiin ja tuottaa ratkaisuja niihin. Yliopiston tutkimusprojekteista aiheutuvia positiivisia ilmastovaikutuksia, hiilikädenjälkeä, sekä mahdollisia päästövähennyksiä on arvioitu 2021 valmistuneessa opinnäytetyössä, joka toteutettiin osana Hiilijalanjälkityöryhmän työtä. Opinnäytetyössä arvioitiin tutkimuksen hiilikädenjäljen arvon olevan jopa 6,7 miljoonaa tonnia hiilidioksidia (Kemppainen 2021).

Lisätiedot:

vuoden 2023 hiilijalanjälkiluvut tarkemmin englanninkielisellä Oulun yliopiston hiilijalanjäljen laskentaprojektin sivulla
Kestävän ja vastuullisen kampusarjen toimenpideohjelma
Kemppainen, Anna. 2021. ”Oulun yliopiston tutkimustyön hiilikädenjälki : positiivisten ilmastovaikutusten mittari” Diplomityö, Oulun yliopisto

Viimeksi päivitetty: 13.6.2024