Oulun yliopiston strategiapäivitys etenee

Syksyn aikana on eri puolilla yhteisöämme kokoonnuttu keskustelemaan strategiasta henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Tilaisuuksia on toteutettu työpajoina ja keskustelutilaisuuksina. Parhaillaan on käynnissä strategian sisältöjen muokkaustyö ja tarkoituksena on, että kaikille tiedekunnille, fokusinstituuteille ja alueyksiköille valmistuu loppuvuoden aikana uusittu yhden sivun mittainen strategiaesite.

Yliopistotasolla strategiapäivityksestä on keskusteltu mm. Strategiakahveilla, hallituksen strategiariihessä, yliopiston neuvottelukunnan kokoontumisessa sekä koulutuksen strategiatyöpajassa. Strategiakahveilla 12.10. käytiin vilkasta keskustelua mm. proaktiivisesta ja jatkuvan strategiatyön työotteesta strategiatyössä sekä yhteisistä läpäisevistä teemoista mahdollisena uutena strategian elementtinä. Yliopiston neuvottelukunta nosti lokakuisessa kokouksessaan esiin keskeisiä toimintaympäristöstä nousevia muutostekijöitä. Ilmastokriisiin ja planetaariseen kestävyyteen liittyvät teemat ja siihen linkittyvät vahvat vihreän siirtymän TKI-panostukset mahdollisuutena yliopistolle nousivat vahvasti esiin. Lisäksi Oulun alueen ja yliopiston vetovoimaisuus yhdistettynä tulevien 10-15 vuoden aikana pieneneviin ikäluokkiin herätti paljon keskustelua.

Seuraava koko yhteisölle avoin strategiakahvitilaisuus pidetään Kontinkangas Stagella 9.11. klo 10.00–11.00. Työskentely ja materiaalien valmistelu etenee loka-marraskuun aikana eri puolilla yliopistoa siten, että päivitystyö saadaan valmiiksi 27.11. Oulun yliopiston hallitus jatkaa keskustelua strategiapäivityksestä marras-joulukuun vaihteessa ja päättää strategiasta joulukuun kokouksessa.

Strategiapäivitykseen liittyvää lisätietoja ja materiaaleja täydennetään työn edetessä henkilöstön Patio-intranetin strategiasivustolle, jonne myös opiskelijat pääsevät kirjautumaan yliopiston tunnuksilla. Sivustoilta löytyy nyt myös katsaus Oulun yliopiston aiempiin strategioihin 20–30 vuoden ajalta.

Strategiapäivitystyötä koordinoi Strategian ja tiedepolitiikan yksikkö (STY). Yhteyshenkilöinä ovat kehitysjohtaja Johanna Bluemink (p. 050 3709505), suunnittelupäällikkö Juha Mönkkönen (p. 040 6749474) ja hallinnollinen koordinaattori Mari Katvala (p. 050 4661594).

Oulun yliopiston strategia

Viimeksi päivitetty: 1.11.2023