Oulun yliopiston vuoden 2050 kampuksen skenaarioluonnokset julkaistu

Oulun yliopiston opiskelijoiden ja henkilöstön edustajista koostuva kampusvisiotyöryhmä on syksyn aikana työstänyt kolmea tulevaisuuden skenaariota, millainen Oulun yliopisto voisi olla vuonna 2050. Yliopiston opiskelijat ja henkilökunta pääsevät tällä viikolla kommentoimaan skenaarioita kampusvisiopäivillä, jotka järjestetään sekä Linnanmaan että Kontinkankaan kampuksilla.

Skenaarioluonnokset ovat syntyneet yliopistolaisille keväällä tehdyn tulevaisuuden kampuskyselyn perusteella sekä kuulemalla eri alojen asiantuntijoita. Asiantuntijoiden näkökulmia on kuultu mm. korkeakoulujen digitalisaation, kestävän kehityksen ja kansainvälisyyden teemoista. Skenaariotyö jatkuu vielä vuoden loppuun.

”Skenaarioita tehdessä on katsottu tulevaisuuteen ja mietitty erilaisia vaihtoehtoja. Skenaariot ovat tarkoituksella erilaisia toisiinsa nähden, mutta niistä kaikista löytyy tärkeimmät prioriteetit, joita yliopistoyhteisö on tulevaisuuden suunnittelussa korostanut. Prioriteetteja ovat esimerkiksi yhteisöllisyys, poikkitieteellisyys, monipuoliset tilat ja tapahtumat”, kertoo kampusvisiotyöryhmän puheenjohtaja, Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Lotta Leinonen.

Skenaariot ovat:

Kampuskaupunki

Laaja kampuskokonaisuus itsessään toimii minikaupunkina, joka kokoaa kaikki tiedekunnat ja toiminnot yhteen sekä tarjoaa palveluita ja kohtaamisia yliopistoyhteisön ja kaupunkilaisten kesken. Kampusalueen ytimessä on eri kulkuvälineillä helposti saavutettava keskus, joka on aina auki. Tämä synnyttää vetovoimaa sekä houkuttelee palveluja ja tapahtumia sitoen kaikki kaupunkilaiset omaan yliopistoon.

Kaupunkikampus

Kampus integroituu kaupunkiin toisiinsa yhteydessä olevien useiden yksiköiden kautta. Yksiköt muodostavat yhteisöllisiä kotipesiä, jotka ovat kävelyetäisyyden päässä toisistaan. Kaupunki palveluineen ja ravintoloineen mahdollistaa kohtaamiset ja toimii myös monitieteisyyden ja kansalaistieteen alustana. Yliopiston tiloja voidaan välillä hyödyntää erilaisten tapahtumien paikkana keskellä kaupunkia.

Maailma kampuksena

Oulun yliopisto on kansainvälisesti menestynyt verkostomainen koulutus- ja tutkimuspalveluiden tuottaja. Kampus muodostuu verkostomaisesta toiminnasta, joka hajautuu digitaaliseen ympäristöön ja suurelta osin satunnaisesti lainattaviin fyysisiin tiloihin alueilla, joko Pohjois-Pohjanmaalla, Suomessa tai kansainvälisesti. Oulun yliopisto tarjoaa kokonaisvaltaisen kokemuksen tiedeyhteisöön kuulumisesta ja osallistumisesta kaikille sitä haluaville ympäri maailman.  

15-henkiseen kampusvisiotyöryhmään kuuluu opiskelijoiden edustajia, yliopiston henkilöstöä jokaisesta tiedekunnasta sekä eri palveluyksiköiden edustajia. Visiotyöryhmä aloitti työnsä maaliskuussa 2022, kun yliopiston hallitus päätti käynnistää pitkän aikavälin visiotyön kampuskokonaisuudesta. Kampusvisiotyön tarkoituksena on tutkia edellytyksiä muodostaa mahdollisimman yhtenäinen kampusalue yliopiston Oulussa sijaitsevalle toiminnalle asteittain seuraavan 25 vuoden aikana. Digitalisaation myötä opintoja ja työtä tehdään entistä useammista, vapaammin itse valittavista paikoista. Yliopiston tilantarve vähenee kokonaisuudessaan ja kohdistuu monikäyttöisiin, muunneltaviin tiloihin. 

Kampusvisiopäivät järjestetään Kontinkankaan kampuksen Kieppi-aulassa keskiviikkona 9.11. klo 10-13 sekä Linnanmaan kampuksella torstaina 10.11. klo 10-13 oransseilla naulakoilla. Työryhmäläiset esittelevät skenaarioita ja heiltä pääsee kyselemään prosessin etenemisestä sekä kommentoimaan skenaarioita.

”Keräämme palautetta myös kyselylomakkeella 21.11. asti. Sen jälkeen työstämme skenaarioita vielä eteenpäin ja luovutamme raporttimme yliopiston hallitukselle joulukuussa”, kertoo Leinonen.

Marras-joulukuun aikana skenaariotyötä ja -luonnoksia käsitellään myös yliopiston tiedekunnissa, eri yksiköissä ja ylioppilaskunnan edustajistossa.

Lisätietoja:

Kampusvisiotyöryhmän puheenjohtaja Lotta Leinonen

040 523 1821, lotta.leinonen@oyy.fiKeskustakampus-sivut

Viimeksi päivitetty: 15.11.2022