Pohjoinen kädenjälkemme on globaali – Oulun yliopiston päivitetty strategia julkaistu

Oulun yliopisto on julkaissut päivitetyn strategian 2030-luvulle ”Pohjoinen kädenjälkemme on globaali”. Yliopiston strategian perustana säilyy tehtävä luoda uutta tietoa ja tarjota tutkimukseen perustuvaa koulutusta kestävämmän, älykkäämmän ja inhimillisemmän maailman rakentamiseksi. Strategia kiinnittyy ihmiskunnan globaaleihin haasteisiin, joihin vastaamme monitieteisellä ja tieteidenvälisellä osaamisella.

Päivitetyssä strategiassa yliopiston toimintaa jäsentävät globaalit haasteet, joihin ratkaisujen tuottaminen ja kestävän hyvinvoinnin rakentaminen edellyttävät monitieteistä osaamista ja tieteidenvälistä yhteistyötä: Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja biodiversiteetin turvaaminen; Selviytymiskykyinen ja turvallinen yhteiskunta; Terve ja hyvinvoiva ihminen sekä Digitalisaatio, tekoäly ja data ihmiskunnan palveluksessa.

Yliopiston toiminnan myönteiset vaikutukset tulevaisuudelle – eli niin sanottu kädenjälki – syntyy tutkimuksen, koulutuksen ja yhteistyön kautta. Pohjoisen tiedeyhteisömme toiminta on globaalisti vaikuttavaa, ja olemme tiivisti osa kansainvälistä akateemista verkostoa. Yliopisto toimii pohjoisen alueen kehityksen ajurina ja elinvoiman rakentajana yhteistyössä kansainvälisten ja kansallisten sidosryhmien kanssa.

Yliopiston tieteellisiä vahvuuksia kuvataan strategiassa tutkimuksen profiilialoina, jotka ovat kansainvälisesti erinomaiseksi arvioituja ja yhteiskunnallisesti vaikuttavia. Esimerkkejä profiilialoista ovat 6G-ratkaisut, vetytalous ja kestävä terästuotanto, arktinen biodiversiteetti, ihmisen ja tekoälyn yhteisevoluutio sekä fibroosin torjunta kroonisissa sairauksissa. Teemme yliopistonlaajuisesti tulevaisuuden ennakointityötä, jonka tavoitteena on tunnistaa uusia keskeisiä tutkimusaiheita ja edistää niihin liittyvää monitieteistä tutkimusta.

Yliopiston visio on olla profiloivilla tutkimusaloillaan kansainvälisesti johtavien toimijoiden joukossa sekä monitieteisen ja tieteidenvälisen yhteistyön edelläkävijä. Haluamme olla vetovoimainen opiskelu- ja työyhteisö, jonka toimintakulttuuri tukee ja kannustaa jokaista yhteisömme jäsentä menestymään tehtävissään.

Strategia linjaa yliopiston kolme sisäistä kehityspolkua, jotka ovat Vetovoimainen tiedeyhteisö ja tieteidenvälinen tutkimus; Laadukas ja joustava koulutustarjonta ja erinomainen oppimiskokemus; sekä Strateginen yhteistyö ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Yliopiston strategia sisältää myös kampusvision, jonka mukaan yliopisto tavoittelee uuden, mahdollisimman yhtenäisen ja hiilineutraalin kampusalueen rakentamista Ouluun seuraavan 25 vuoden aikana.

Strategian päivitystyö käynnistyi alkuvuodesta 2023 ja valmistelutyötä on tehty tiedekuntien ja yksiköiden strategiatyöpajoissa, yliopiston hallituksen strategiaseminaareissa, yliopiston johtoryhmän sekä neuvottelukunnan työskentelyssä. Myös Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajat sekä sidosryhmien edustajat ovat osallistuneet päivitystyöhön. Yliopiston hallitus hyväksyi strategian joulukuussa 2023.

Strategiaa toteuttavien toimenpiteiden määrittelyä viedään eteenpäin osana yliopiston toiminnan suunnitteluprosesseja vuoden 2024 aikana.

Arvojemme mukaisesti kansainvälinen tiedeyhteisömme luo uutta, kantaa vastuuta ja onnistuu yhdessä.

Tutustu Oulun yliopiston päivitettyyn strategiaan

Viimeksi päivitetty: 7.2.2024