Professori Maija Lanas kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan dekaaniksi

Rehtori Jouko Niinimäki on nimennyt professori Maija Lanaksen kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan dekaaniksi nelivuotiskaudelle 1.1.2024–31.12.2027.
Maija Lanas

Dekaanin tehtävänä on johtaa tiedekunnan toimintaa ja vastata tiedekunnan tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta. Dekaani vastaa yliopiston strategian, henkilöstösuunnittelun ja budjetoinnin toteuttamisesta tiedekunnassa sekä tiedekunnan laadunhallinnasta. Dekaani toimii tiedekuntahallituksen puheenjohtajana ja nimittää tiedekunnan koulutustoimikunnan koulutuksen laadun ja kehittämisen tueksi. Dekaani päättää tiedekuntaa koskevista asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muun toimielimen tehtäväksi.

Dekaanin tehtävä oli haettavana 13.10.–5.11.2023. Tehtävään haki kaikkiaan viisi Oulun yliopiston johtosäännön tutkintovaatimuksen täyttävää henkilöä. Tiedekunnan ja tiedekuntahallituksen kuulemiset järjestettiin 28.11.2023 ja 29.11.2023.

Tutustu Maija Lanaksen tutkijaprofiiliin Oulu.fi-palvelussa

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Sari Harmoinen dekaani ja Riikka Mononen koulutusdekaani kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa

Viimeksi päivitetty: 8.12.2023