Sodankylän geofysiikan observatoriolle eurooppalainen tunnustus pitkäaikaisesta, 110-vuotisesta toiminnasta

Euroopan Fyysikkoseura (European Physical Society, EPS) on nimennyt Sodankylän geofysiikan observatorion SGO:n historiallisesti tärkeäksi paikaksi tunnustukseksi observatorion pitkäjänteisestä työstä.

EPS:n puheenjohtaja Luc Bergé julkisti historiallisen paikan palkintolaatan Sodankylän Tähtelässä 8.12.2022.

Suomalainen Tiedeakatemia perusti Sodankylän geofysiikan observatorion Tähtelään vuonna 1913 kehittämään ja ylläpitämään geofysiikan pitkäaikaisia havaintoja, tutkimaan geo- ja avaruusympäristöjen muutosta sekä koordinoimaan kansainvälisiä avaruustehtäviä Suomessa. SGO oli perustettaessa yksi ensimmäisistä napapiirin pohjoispuolisista observatorioista. Pisin havaintosarja on yli 100 vuoden aikasarja geomagneettisen kentän vaihteluista.

Nykyään observatorio toimii Oulun yliopiston alaisena valtakunnallisena erillislaitoksena ja hoitaa kansainvälisiä, kansallisia ja alueellisia tehtäviä. Tärkeimpiä vastuita ovat edelleen jatkuva geomagneettinen havaintotoiminta sekä avaruus- ja geoympäristöjen ympärivuorokautinen seuranta ja siihen liittyvä tutkimustyö.

”Observatoriot ovat yhteiskunnan pitkäaikaismuisti ja kansallisen varautumisen tukiranka. SGO:lla on tärkeä rooli havaitsevassa avaruus- ja geotieteessä, arktisen polaarialueen nopean muutoksen syiden ymmärtämisessä sekä geoympäristössä esiintyvien luonnonuhkien pitkäaikaisessa seurannassa”, sanoo observatorion johtaja, professori Eija Tanskanen.

Lue lisää

Tutkijoita ja palkintolaatta.

Kuvassa: EPS:n palkintolaatan julkistamisessa mukana Matti Silveri (Suomen fyysikkoseura, pj), Esa Turunen, Jorma Kangas, Luc Bergé (Euroopan fyysikkoseura, pj), Tero Raita, Eija Tanskanen ja Kimmo Kaski (Suomalainen Tiedeakatemia)

Viimeksi päivitetty: 19.6.2024