Tulevaisuuden kampuksen suunnittelu etenee, johtosääntö uudistettavaksi

Oulun yliopiston hallitus kokoontui helmikuun kokoukseensa.

Oulun yliopiston kampushanke etenee. Yliopiston hallitus valtuutti kokouksessaan 23.2.2023 rehtori Jouko Niinimäen aloittamaan keskustelun Oulun kaupungin kanssa uuden kampuksen sijaintivaihtoehdoista.

Hallitus valitsi kampusvisiotyön pohjalta pääasialliseksi tavoitteeksi yhden kampuksen skenaarion. Siirtymäaika kampuksen mahdolliseen uuteen sijaintipaikkaan voi hallituksen linjauksen mukaan olla 25 vuotta. Yliopiston hallitus päätti kampushankkeen etenemisestä yksimielisesti.

Rehtori raportoi Oulun kaupungin kanssa käytävien neuvottelujen etenemisestä hallitukselle, minkä jälkeen hallitus tekee päätöksen seuraavista vaiheista. Hallitus ja rehtori käyvät tarvittavat keskustelut Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa, jonka vuokratiloissa Linnanmaan ja Kontinkankaan kampukset toimivat.

Kampusvisiotyöryhmän raportti on tutustuttavissa Oulun yliopiston verkkosivuilla. Työryhmä on esitellyt raportin myös Oulun kaupunginvaltuustolle valtuustoseminaarissa 6.2.2023.

Hallitus päätti, että Oulun yliopiston johtosääntö otetaan tarkasteltavaksi ja prosessin aikana kuullaan laajasti yliopistoyhteisöä. Nykyinen johtosääntö on hyväksytty Oulun yliopiston hallituksessa marraskuussa 2015, minkä jälkeen siihen on tehty hallituksen hyväksymiä muutoksia vuosina 2017, 2021 ja 2022.

Kokouksessaan hallitus hyväksyi yliopiston tutkinto-ohjelmien valikoiman ja aloituspaikkamäärät vuodelle 2024.

Oulun yliopiston hallitus

Viimeksi päivitetty: 2.3.2023