Tuotantotalouden tutkinto-ohjelmalle ASIIN- ja EUR-ACE-akkreditoinnit vuoden 2028 loppuun

Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkinto-ohjelmalle on myönnetty koulutustoiminnan laadukkuutta osoittavien ASIIN- ja EUR-ACE-akkreditointien ja laatuleimojen jatko vuoden 2028 loppuun asti. Ne koskevat sekä tuotantotalouden kandidaatti- että suomenkielistä ja englanninkielistä maisterikoulutusta.

Laatuleimat kertovat suomalaisille ja kansainvälisille opiskelijoille ja kumppaneille tutkinto-ohjelman ja koulutuksen laadusta. Akkreditoinnissa koulutusta arvioidaan 16 kriteerillä. Niitä ovat muun muassa oppimistavoitteet, tutkintorakenteet, opetuksen toteutustavat, opetussuunnitelmat ja opiskelijavalinnat. Lisäksi on tarkasteltu työelämäkytköksiä ja sidosryhmien osallistumista. Myös resurssit, kuten henkilöstön määrä ja osaaminen ja rahoitusmekanismit ovat olleet arviointikohteita.

Yksikkö haki kahta laatuleimaa, koska tuotantotalouden alaan sisältyy tekniikan lisäksi koulutusta muilta aloilta, kuten johtamisesta ja liiketaloudesta.

Tuotantotalouden perustutkinto-opiskelijoita on parhaillaan opiskelemassa noin 300. Vuosittain uusia opiskelijoita aloittaa viisivuotisessa ohjelmassa 45–50 ja maisteriohjelmissa 25.

ASIIN, the Accreditation Agency for Study Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics, on maailmanlaajuisesti toimiva korkeakoulujen koulutuksia akkreditoiva organisaatio. Se arvioi ja myöntää akkreditointeja tekniikan, tietojenkäsittelytieteiden, luonnontieteiden, matematiikan, taloustieteen ja lääketieteen koulutuksille.

EUR-ACE on European Network for Engineering Accreditation (ENAEE) -verkoston myöntämä laatumerkki tekniikan alan koulutuksille Euroopassa. ENAEE on tuottanut standardin korkealaatuisen tekniikan alan koulutuksen tunnistamiseksi.

Akkreditointi myönnettiin ensimmäisen kerran vuodeksi syksyllä 2022.

Viimeksi päivitetty: 18.10.2023