Tutustu keskustakampuksesta tehtyihin selvityksiin ja raportteihin

Oulun yliopistossa on tehty selvitystyötä kiinteistöstrategian pohjaksi marraskuusta 2019 lähtien. Selvitystyössä on tilattu ja käytetty erilaisia raportteja.

Selvityksen vaihtoehtoina tarkasteltiin a) nykyisen rakennuskannan ylläpitoa, b) nykyisen rakennuskannan osittaista purkamista ja uudisrakentamista yliopistokampuksilla sekä c) uudisrakentamista Oulun keskustan läheisyydessä. Selvityksessä on kiinteistökustannusten hallittavuuden ohella arvioitu kampuksen ympäristövaikutuksia, saavutettavuutta ja tulevaisuuden vetovoimatekijöitä.

Linnanmaan rakennuskannan ylläpidon kustannusanalyysien pohjana ovat nykyiset vuokrasopimukset, kampuksen tulevat peruskorjaustarpeet ja vuokrakehitysennusteet sekä niiden vaikutukset vuokratasoon jo toteutettujen peruskorjausten perusteella. Ensimmäiset laskelmat eri vaihtoehdoista toteutti rakennuttajakonsultti A-insinöörit Oy ja niiden perusteella uuden kampuksen rakentaminen keskustan läheisyyteen olisi taloudellisesti realistinen vaihtoehto nykyiselle toimintamallille. Uudisrakentamista Linnanmaalle ei pidetty saavutettaviin hyötyihin nähden realistisena vaihtoehtona. Ks. A-Insinöörien kampusskenaariotarkastelut (pdf)

Seuraavaksi käynnistettiin toinen kustannusanalyysi, jonka toteutti WSP Finland Oy. Tässä selvitystyössä haluttiin toistaa A-insinöörit Oy:n selvityksen tuloksia Linnanmaan investointitarpeiden osalta. WSP Finland Oy:n tulokset olivat hyvin linjassa A-insinöörien tulosten ja myös yliopiston kampuspalveluiden tuottamien laskelmien kanssa. WSP:n tulokset eivät nostaneet merkittäviä uusia asioita esiin Linnamaan osalta. Ks. WSP:n kustannuslaskelma (pdf)

A-insinöörien uudisrakentamisen kustannusarvion rinnakkaisarviona käytettiin Metropolia-ammattikorkeakoulun Myllypuron kampusta, joka toteutettiin uudishankkeena ja otettiin käyttöön 2019-20. Metropolian kampus soveltuu referenssiksi käyttötarkoituksen, bruttoalan ja rakennuslaadun näkökulmista. Metropolian hankkeen kustannustoteuma oli linjassa A-insinöörien selvityksen tulosten kanssa. Ks. Myllypuron kampuksen kustannustoteuma (pdf)

Selvityksen lopputulos oli, että uudisrakentamisella keskustaan on noin 20% tilatiivistämisellä mahdollista saavuttaa investointikustannuksiltaan neutraali ratkaisu verrattuna Linnanmaan kampukseen ylläpitoon. Linnanmaan kampus on erittäin väljästi rakennettu ja sisältää paljon vaikeasti hyödynnettäviä käytävä- ja aulatiloja, ja sen vuoksi tilatiivistäminen on mahdollista. Vuokrataso keskustakampuksella tulee laskelmien mukaan olemaan alhaisemmalla tasolla kuin Linnanmaan vuokraennusteet ja peruskorjattujen tilojen toteutunut vuokrataso tällä hetkellä. Ks. Linnanmaan ja keskustakampuksen kustannusvertailu (pdf)

Kun taloudellinen realismi keskustakampuksen suhteen alkoi varmistua, käynnistettiin selvitys siitä, kuinka yliopistokampus mahdutettaisiin Oulun keskustan välittömään läheisyyteen. Raksilan alue valittiin ensisijaiseksi suunnittelualueeksi joukkoliikenteen saavutettavuuden, hyvän sijainnin sekä riittävän rakennustilan vuoksi. Yliopisto tilasi arkkitehti, professori Rainer Mahlamäeltä kaavallisen selvityksen siitä, kuinka yliopistokampus voisi sopia Raksilan ns. marketalueen paikalle yhdessä kaupan toimintojen kanssa. Alustavien suunnitelmien mukaan rakennukset mahtuvat suunnittelualueelle ja myös mahdollisille jatkovaiheille on alueelta löydettävissä tilaa. Ks. Mahlamäen suunnitelma ja havainnekuvat (pdf)

Toiminnan kestävyys ja esimerkiksi hiilijalanjäljen pienentäminen ovat nousseet tärkeiksi yhteiskunnallisiksi ja yliopistoyhteisön omiksi odotuksiksi. Oulun yliopiston nykyisten kampusrakennusten hiilijalanjälki on SYK:n omistamien kampusten korkein. Kun kampus suunnitellaan ja rakennetaan tulevaisuutta varten keskustaan, se on paljon paremmin saavutettavissa kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteen avulla, se on energiatehokkaampi ja suunniteltu tulevaisuuden opiskelun ja työnteon muotojen ehdoilla. Ks. SYKin hiilijalanjälkivertailu (pdf)

Lue lisää kysymyksistä ja vastauksista

Viimeksi päivitetty: 17.6.2022