Työskenteletkö päiväkodissa? Pätevöidy varhaiskasvatuksen opettajaksi työn ohessa 

Varhaiskasvatuksen opettajapulaa helpotetaan monimuotokoulutuksella. Hae koulutukseen 17.–31.3. korkeakoulujen yhteishaussa.
playful_graphic_forms

Varhaiskasvatuksen opettajista on valtakunnallisesti pulaa, ja monilla alueilla tilanne on jopa kriittinen. Avoinna oleviin paikkoihin on vaikea löytää päteviä hakijoita, ja tehtävissä työskentelee satoja epäpäteviä. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla varhaiskasvatuksessa on parhaillaan avoinna yli tuhat työpaikkaa ja Kainuussakin tarve lähivuosina on kymmeniä. Pulaa helpotetaan varhaiskasvatuksen opettajien valtakunnallisella monimuotokoulutuksella, joka alkaa syksyllä 2021.

Vuonna 2030 uudistuva päiväkodin henkilöstömitoitus lisää varhaiskasvatuksen opettajapulaa entisestään. Uuden mitoituksen mukaan kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta henkilökunnasta kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus ja heistä vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla on oltava vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus.

Kaksi uutta polkua pätevöitymiseen: hae tutkinto-opiskelijaksi tai hae erillisiin opintoihin

Työvoimapulaan vastataan koulutuksella. Vuosina 2018–2021 varhaiskasvatuksen yliopistokoulutuksen aloituspaikkoja lisättiin tuhannella. Uusimpana alkaa syksyllä 2021 varhaiskasvatuksen opettajan valtakunnallinen monimuotokoulutus. Opiskelijat suorittavat kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon monimuotototeutuksena, jossa hyödynnetään lähiopetusjaksoja, verkko-opetusta ja työelämälähtöisiä tehtäviä. Lisäksi koulutukseen sisältyvät ohjatut harjoittelut tai työssäoppimisjaksot. Uusi monimuotokoulutus mahdollistaa opiskelun osittain varhaiskasvatustyön ohessa ja myös yliopistokaupunkien ulkopuolella.

Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen opettajakoulutukseen tulee kaksi varhaiskasvatustyön ohessa opiskelevaa monimuotoryhmää. Ryhmien lähiopetus toteutuu noin kerran kuukaudessa 1-3 päivää. Toinen ryhmistä kokoontuu Kajaanissa ja Oulussa. Toisen ryhmän kokoontumispaikka on Rovaniemi ja Oulu, pohjoisen ryhmän lähiopetuspaikkakunnat suunnitellaan tarkemmin sen mukaan missä opiskelijat ovat.

Monimuotokoulutukseen haetaan korkeakoulujen yhteishaussa 17.–31.3.2021, lue lisää. Katso myös tuhatplus.fi

Oulun yliopisto tarjoaa yhteishaussa 17.–31.3.2021 uutena hakukohteena myös Erilliset varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot 75 op. Koulutus on tarkoitettu aikaisemmin kasvatustieteen tutkinnon suorittaneille, lue lisää

Lisätietoa Oulun yliopiston opinnoista ja hakukohteista sähköpostitse hakijapalvelut(at)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 25.3.2021