Uusi kansainvälinen maisterikoulutus etsii innovatiivisia ratkaisuja jälkiteollisiin kaupunkeihin

Oulun yliopistossa on tarjolla uusi kansainvälinen maisteriohjelma ”Redesigning the Post-Industrial City” (RePIC), jonka tavoitteena on vastata jälkiteollisten kaupunkien ja niiden asukkaiden haasteisiin. Kyseessä on ensimmäinen yhteistutkinto-ohjelma, joka on kehitetty yhdessä Eurooppa-yliopisto UNICin kanssa. Valmistuttuaan opiskelijat voivat toimia esimerkiksi kaupunkisuunnittelijoina ja -johtajina. Hakuaika koulutukseen alkaa 15.3.

Kaksivuotinen koulutus keskittyy hiomaan osallistujiensa ongelmanratkaisukykyä erityisesti kaupunkikontekstissa. Koulutuksessa käsitellään esimerkiksi julkishallinnon innovoinnin ja digitalisoinnin teemoja, terveellistä kaupunkisuunnittelua, kulttuuritaloutta ja matkailua sekä kestävä kaupunki -ajattelua. Koulutus sisältää myös pakollisen liikkuvuusjakson 2-3:ssa tutkinnon järjestävässä yliopistossa, mikä antaa opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden perehtyä syvällisesti eurooppalaisten kaupunkien haasteiden moninaisuuteen.

Englanninkielinen koulutus on suunniteltu siten, että se tarjoaa opiskelijoille laajat mahdollisuudet parantaa työllistyvyyttään paneutumalla urbaaneihin haasteisiin tekemällä yhteistyötä paikallisten yhteisöjen, kaupunkien hallintojen ja ohjelman teemoihin erikoistuneiden tutkijoiden kanssa. Tutkinnossa hyödynnetään tiimityöskentelyä ja yhteissuunnittelua Eurooppa-yliopistossa kehitetyn CityLabs-konseptin avulla. CityLabs-toiminnassa opiskelijat ratkovat yhteiskunnallisia haasteita yhdessä kaupunkien kanssa osana opintojaan.

RePIC on ainutlaatuinen tilaisuus saada eurooppalainen yhteistutkinto, jonka myöntävät yhdessä kahdeksan UNICin jäsenyliopistoa: Ruhr-Universität Bochum (Saksa), University College Cork (Irlanti), Universidad de Deusto (Espanja), Erasmus Universiteit Rotterdam (Alankomaat), Koç University (Turkki), Université de Liège (Belgia), Oulun yliopisto ja Zagrebin yliopisto (Kroatia).

Koulutukseen voivat hakea ne, jotka ovat suorittaneet vähintään alemman korkeakoulutukinnon esimerkiksi arkkitehtuurista, maantiedosta, liiketaloudesta tai sosiologiasta. Tarkemmat valintakriteerit löytyvät koulutuksen www-sivulta. Hakeminen tapahtuu Ruhrin yliopiston kautta. Koulutus on maksullinen.

Koulutuksesta järjestetään infotilaisuus englanniksi 24.3. verkossa kello 18.

Hakuaika koulutukseen päättyy 31.5. ja siihen otetaan 60 opiskelijaa. Koulutus alkaa syksyllä 2023.

Mikä on Eurooppa-yliopisto UNIC?

Eurooppa-yliopistot ovat EU-maiden korkeakoulujen verkostoja, jotka toimivat yhdessä opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden ja ympäröivien yhteiskuntien hyväksi. UNIC-verkostoon kuuluu kymmenen yliopistoa eri puolilta Eurooppaa, jotka yhdessä keskittyvät edistämään koulutusyhteistyötä sekä ratkomaan jälkiteollisten jäsenkaupunkien haasteita. Oulussa tämä muutos kytkeytyy väestönkasvuun ja uudenlaisiin kaupunkikehittämisen mahdollisuuksiin.

Viimeksi päivitetty: 17.3.2023