Yhteishaku alkaa – Oulun yliopisto alkaa kouluttaa terveysteknologian asiantuntijoita

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkaa keskiviikkona 13.3. Oulun yliopistossa on haettavina yhteensä 2 448 opiskelupaikkaa 74 suomenkielisessä kandidaatti- ja maisteriohjelmassa. Uusi koulutus on viisivuotinen lääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelma, joka tarjoaa pohjan suunnitella ihmisille terveysteknologiatuotteita ja digitaalisia terveyspalveluita osaksi heidän arkeaan.

“Teknologiateollisuus on Suomen suurin vientiala, ja terveydenhuollon digitalisaatio sekä sote-uudistus lisäävät asiantuntijoiden tarvetta entisestään. Lääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelmasta valmistuvat pääsevät hyödyntämään asiantuntemustaan erilaisissa lääketieteen tekniikan suunnittelu- ja kehitystehtävissä teollisuudessa ja tutkijoina”, kertoo Oulu yliopiston koulutusvararehtori Mirja Illikainen.

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta järjestää lääketieteen tekniikan opetuksen tiiviissä yhteistyössä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa.

“Diplomi-insinööritutkintoon johtava koulutus yhdistää teoriaa ja käytäntöä. Opiskelijoiden käytössä on muun muassa uusi lääketieteellisen kuvantamisen opetuslaboratorio. Oulun yliopiston tiivis yhteistyö Oulun yliopistollisen sairaalan ja lukuisten terveysteknologiayritysten kanssa tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia työharjoittelulle, tutkimusprojekteille ja opinnäytetöille.”

Toisena uutuutena Oulun yliopisto alkaa kouluttaa opettajia jälleen Kajaanissa yli kymmenen vuoden tauon jälkeen. Varhaiskasvatuksen opettajan kolmevuotiset kandidaattitutkintoon johtavat opinnot antavat kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

“Oulun yliopisto järjestää koulutuksen monimuoto-opintoina yhteistyössä Kajaanin ja Iisalmen kaupunkien kanssa. Koulutuksessa hyödynnetään lähiopetusta, verkko-opetusta ja varhaiskasvatuksessa suoritettavia työelämälähtöisiä tehtäviä. Lähiopetusjaksot pidetään Kajaanissa ja ohjatut harjoittelut toteutetaan mahdollisuuksien mukaan Kainuun ja Ylä-Savon varhaiskasvatusyksiköissä”, kertoo OPETOP-hankkeen vastuullinen johtaja Eva Maria Raudasoja kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnasta.

Oulun yliopisto on merkittävä luonnontieteiden ja niitä soveltavien tekniikan alojen kouluttaja, ja aloilla haetaan ratkaisuja vihreään siirtymään ja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Korkeakoulutetusta henkilöstöstä on pulaa etenkin tekniikan aloilla, jonne voi kouluttautua esimerkiksi prosessitekniikan, ympäristötekniikan ja konetekniikan tutkinto-ohjelmissa. Myös matemaattis-luonnontieteelliselle alalle kaivataan asiantuntijoita esimerkiksi aineenopettajiksi.

Yliopistojen avoimen väylän haku samaan aikaan

Yhtä aikaa kevään toisen yhteishaun kanssa on käynnissä yliopistojen avoimen väylän haku, jossa voi hakea Oulun yliopistoon, jos on suorittanut hakukohteen valintaperusteissa vaaditut opinnot ja koulutukseen vaaditun pohjakoulutuksen. Oulun yliopistossa opiskelupaikkoja tässä haussa kandidaattiohjelmiin on 240 ja maisteriohjelmiin 24. Hakukohteita on yhteensä 27. Yliopistojen avoimen väylän haussa eivät ole mukana kasvatusalan koulutukset, joihin voi hakea avoimen yliopiston opinnoilla yhteishaussa.

Kevään toinen yhteishaku ja yliopistojen avoimen väylän haku alkavat 13.3. klo 8.00 ja päättyvät 27.3. klo 15.00. Haut ovat toisistaan erilliset. Hakeminen tapahtuu Opintopolku-verkkopalvelussa, jossa voi tutustua myös hakukohteisiin ja niiden valintaperusteisiin.

Yhteishaun kandidaattiohjelmien pääasiallinen valintatapa on todistusvalinta. Lisäksi yliopistoon pyrkiville järjestetään valintakokeita touko–kesäkuussa. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 27.5. ja valintakoevalinnan tulokset viimeistään 4.7.

Viimeksi päivitetty: 12.3.2024