Yliopiston hallitus käynnistää yhtenäisen kampusrakenteen visiotyön

Oulun yliopiston hallitus on kokouksessaan 24.2.2022 päättänyt käynnistää pitkän aikavälin visiotyön kampuskokonaisuudesta.

Kampusrakenteen visiotyön tarkoituksena on tutkia edellytyksiä muodostaa mahdollisimman yhtenäinen kampusalue Oulun yliopiston Oulussa sijaitsevalle toiminnalle asteittain seuraavan 25 vuoden aikana. Hallitus antoi toimeksiannon rehtorille käynnistää visiotyön edellyttämät tarvittavat valmistelut.

Oulun yliopiston hallituksella yhdessä yliopiston johdon kanssa on yhteinen tahto rakentaa kaikkien tiedekuntien toimintojen edellyttämä kampuskokonaisuus. Tämä sisältää pitkän aikavälin vision ja toiminnallisen arvion laatimisen.

"Päätöksen taustalla ovat opiskelijoiden ja henkilöstön esittämät huolet useamman kampuksen mallin vaikutuksista yhteisöllisyyteen ja monitieteisyyteen. Nyt käynnistyvällä työllä selvitetään, miten vahvaan toiveeseen yhtenäisestä kampusalueesta voitaisiin vastata. Visiotyö on jatkoa niille päätöksille, joita hallitus on aiemmin kampusasiaan liittyen tehnyt", yliopiston hallituksen puheenjohtaja Juhani Damski sanoo.

Hallitus tulee käsittelemään visiotyötä tulevissa kokouksissaan kevään aikana. Hallitus haluaa samalla kiittää yliopiston ylioppilaskuntaa, henkilökuntaa, sidosryhmiä sekä Oulun kaupunkia aktiivisuudesta. Jatkossa tulemme erityisesti kiinnittämään huomiota vuorovaikutukseen sekä sidosryhmäyhteistyöhön.

Tutustu Oulun yliopiston keskustakampussuunnitelmaan

Tutustu kysymyksiin ja vastauksiin pitkän aikavälin visiotyöstä keskustakampussivulla

Viimeksi päivitetty: 25.2.2022