Yliopiston hallitus pienenee 11 henkilöön, kollegiolle uusi puheenjohtaja

Yliopistokollegio on 7. syyskuuta 2021 kokouksessaan valinnut uudeksi puheenjohtajakseen professori Tiina Kinnusen professori Juhani Niskasen jäätyä eläkkeelle. Kinnunen toimii puheenjohtajana nykyisen yliopistokollegion toimikauden loppuun eli 31.12.2021 saakka, minkä jälkeen uusi yliopistokollegio aloittaa toimintansa. 

Opiskelijaedustajat Maria Anca Catana ja Zacharias Hellberg ovat eronneet tehtävistään ja OYY:n edustajisto on nostanut varajäsenet Jukka Turusen ja Nuuti Vasarin varsinaisiksi jäseniksi. OYY:n edustajisto nimeää heille varajäsenet myöhemmin. Lisäksi OYY:n edustajisto on nimennyt Erno Oikarisen varajäseneksi Janne Kilposen ja Anni Vakkurin varajäseneksi Emma Hulkkosen.

Yliopistokollegio päätti, että yliopiston hallituksen jäsenten lukumäärä kaudelle 2022–2025 pienenee kahdestatoista yhteentoista. Henkilöstö, professorit ja opiskelijat saavat 1.1.2022 aloittavaan hallitukseen kukin kaksi edustajaa. Henkilöstö ja professorit valitsevat edustajansa vuoden 2022 aloittavaan yliopistokollegioon ja hallitukseen hallintovaaleilla, jotka järjestetään syksyllä 2021. Myös opiskelijoiden edustajistovaalit järjestetään tänä syksynä.

Lisäksi hallitukseen nimetään viisi yliopistoyhteisön ulkopuolista jäsentä. Erovuoroisia ovat hallituksen nykyinen puheenjohtaja Sakari Kallo ja Anni Huhtala, joiden tilalle tulevaan hallitukseen valitaan vain yksi jäsen. Ulkopuolisten jäsenten nimeämistä valmistelevaan valintatyöryhmään yliopistokollegio on nimennyt Risto Kerkelän, Tiina Kinnusen, Pirkko Viitalan, Juha Aholan, Anni Vakkurin ja Teemu Virtasen. Tiina Kinnunen toimii valintatyöryhmän puheenjohtajana.

Lisätietoja:
Yliopistokollegio
OYY:n edustajistovaalit

Viimeksi päivitetty: 8.9.2021