Yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimenpiteet 2024–2025 on julkaistu

Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2024–2025 on julkaistu. Suunnitelmassa on seitsemän toimenpidettä, joiden toteutumiseen tullaan erityisesti keskittymään kuluvan ja tulevan vuoden aikana.

Toimenpiteet ovat:

  1. Työryhmien jäseniä nimettäessä kiinnitetään huomiota monimuotoisen edustuksen toteutumiseen.
  2. Edistetään ja lisätään keskustelua ja koulutusta sekä tiedottamista tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.
  3. Yhdenvertaisen rekrytoinnin kehittäminen ja naisten edustuksen kasvattaminen johtotehtävissä.
  4. Kansainvälisen henkilöstön ja opiskelijoiden osallisuuden vahvistaminen etenkin monikielisiä käytäntöjä kehittämällä.
  5. Edistetään palkkatasa-arvoa ja palkkatietämystä.
  6. Perhemyönteisen toimintakulttuurin vahvistaminen.
  7. Rasismin tunnistamisessa ja kitkemisessä edistyminen.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laati yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta. Toimenpiteiden suunnittelussa kuultiin yliopistoyhteisöä ja myös ulkoisia sidosryhmiä, kuten Oulun kaupunkia. Toimikunta järjesti kaksi verkkokyselyä sekä kolme aamukahvitilaisuutta, joissa sai antaa palautetta ja ehdotuksia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimenpiteiksi.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä edistetään lähikuukausina muun muassa henkilöstökoulutuksilla sekä tasa-arvon päivän (19.3.) että rasisminvastaisen päivän (21.3.) ohjelmilla.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Oulun yliopistossa

Viimeksi päivitetty: 22.1.2024