Yliopistoyhteisössä ollaan yllättyneitä julkisuudessa esitetyistä huolista, mutta niihin suhtaudutaan vakavasti

Yle Oulun uutisissa on viime päivinä ollut esillä huolestuneita näkemyksiä Oulun yliopiston ilmapiiristä ja mahdollisuuksista avoimesti esittää kritiikkiä. Esitettyjä näkemyksiä pidetään yliopistoyhteisössä yllättävinä, mutta huoliin suhtaudutaan vakavasti.

”En ole havainnut pelolla johtamista Oulun yliopistossa”, Professoriliiton Oulun paikallisosaston puheenjohtaja, professori Matti Alatalo toteaa.

“Julkisuudessa esillä olleet asiat eivät ole näkyneet tiedekunnan arjen työssä tai yliopiston johtoryhmätyöskentelyssä. Tutkimus ja koulutus etenevät täällä aivan normaaliin tapaan eikä tiedossani ole näihin asioihin liittyviä erityisiä huolia”, humanistisen tiedekunnan dekaani, professori Paula Rossi kertoo.

Yliopisto seuraa henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointia säännöllisillä kyselyillä. Epäkohdista ilmoittamista varten yliopistossa on käytössä anonyymejä palautekanavia sekä toimintamallit epäasialliseen kohteluun puuttumiseen.

”Tietooni ei ole aiemmin tullut tällaisia huolia, mutta nyt kun on, suhtaudumme niihin totta kai vakavasti. Olemme sopineet, että ylioppilaskunta paneutuu asiaan opiskelijoiden kanssa syksyllä, ja henkilöstölle tullaan järjestämään työhyvinvoinnin pulssikysely", Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki sanoo.

Aiemmin Oulun yliopistossa on ollut esillä yliopiston päätöksentekijänä toimimiseen liittyviä painostamisen kokemuksia, joiden selvittämistä ylioppilaskunta on vaatinut. Ilmoitetut tapaukset on käsitelty. Yliopisto on hankkinut hallinnon opiskelijaedustajille Someturva-palvelun, jonka kautta he saavat nopeasti apua ja psykososiaalista tukea häiritseviksi kokemiinsa tilanteisiin tai kohtaamaansa sopimattomaan käytökseen. Someturva tarjoaa neuvontaa myös yliopistoyhteisön ulkopuolelta tulevien haastavien tilanteiden kohtaamiseen.

“Kaikki huolet epäasiallisesta kohtelusta on otettava vakavasti. Jo käsiteltyjen tilanteiden jälkeen meille ei ole tullut uusia ilmoituksia. Toivomme että opiskelijat ovat meihin yhteydessä matalalla kynnyksellä kuten aikaisemminkin, jotta voimme olla heidän tukenaan näissä tilanteissa”, sanoo Oulun yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteeri Kauko Keskisärkkä.

Keskisärkkä kertoo, että ylioppilaskunta tuo säännöllisesti opiskelijoita koskevia asioita yliopiston rehtorien ja yliopiston hallituksen tietoon ja keskusteluun.

”Meille tulee säännöllisesti palautetta jäseniltä ja edustajistosta ja niitä on sitten viety eteenpäin. On harmillista, että osa opiskelijoista kokee jäävänsä ulkopuolelle yliopistoa koskevasta keskustelusta. Viime aikoina yliopisto on parantanut juoksuaan ja osallistanut opiskelijoita entistä laajemmin opiskelijoiden vaatimuksesta, esimerkiksi yliopiston strategian päivitystyössä”, Keskisärkkä toteaa.

Opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa yliopiston toiminnan kehittämistä

Kandipalaute-opiskelijapalautekyselyssä kysymys “Voin hyvin yliopistossani” saa Oulun yliopiston vastausten korkeimman arvosanan ja on valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella. Yliopistojen yhteisessä henkilöstötyytyväisyyskyselyssä Oulun yliopiston tulokset ovat Suomen parhaiden yliopistojen joukossa. Opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa yliopiston jatkuvaa kehitystyötä.

Yliopistossa on juuri saatu valmiiksi koko yhteisöä ohjaavat eettiset periaatteet, joiden avulla selkeytetään henkilöstölle ja opiskelijoille sisäiset toimintalinjaukset sekä odotukset arjen tilanteissa käyttäytymiselle. Eettisillä periaatteilla pyritään edistämään kannustavaa työilmapiiriä ja hyvinvointia, ehkäisemään konflikteja sekä edistämään tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä.

Viimeksi päivitetty: 31.5.2024