Sijainniltaan optimaalinen osaamiskeskittymä – keskustakampus vauhdittaa kestävien liikkumisratkaisujen kehitystä

“Kestävien liikkumismuotojen lisäksi keskustakampus tukee myös kaupunkikeskustan kehittymistä ja luo merkittävän osaamiskeskittymän lähelle kaupunkilaisia”, tiivistää Raimo Hätälä, Oulun Sivakka Oy:n toimitusjohtaja.
Raimo Hätälä
Raimo Hätälä

Raimo Hätälä, Oulun Sivakka Oy

“Oulussa opiskelijoiden asuminen jakautuu ympäri kaupungin aluetta, ja keskusta on Linnanmaata paremmin saavutettavissa eri suunnista. Liikenneratkaisujenkin osalta keskustakampus voi edesauttaa kestävien liikkumisratkaisujen kehittymistä.

Yliopistokampus olisi merkittävä impulssi koko keskustan ja Raksilan alueen uudistumiselle. Nettikauppa ja muu palvelurakenteen muutos on vähentänyt tarvetta liike- ja toimistorakentamiselle. Sen vuoksi keskustan kehittyminen ja uudistuminen on vaarassa hidastua tai jopa taantua.

Kontinkankaan alueen investointien myötä Kontinkangas-Raksila yhdistelmästä tulisi merkittävä osaamiskeskittymä. Keskustakampus mahdollistaisi yliopiston ja tieteen jalkautumisen lähemmäs oululaisten arkea. Helsingin yliopiston uusi Tiedekulma aivan ydinkeskustassa on hyvä esimerkki siitä. Yliopiston kirjasto on tärkeä tietolähde myös muille kuin yliopiston opiskelijoille ja kirjaston sijoittuminen keskustakampukselle toisi tämän tiedon lähemmäs kaupunkilaisia.”