Johtosääntö

Oulun yliopiston johtosäännön tavoitteena on päätöksenteon avoimuus ja läpinäkyvyys, johtamisen vuorovaikutteisuus ja tavoitteellisuus sekä tutkimuksen, koulutuksen ja niiden tarvitsemien palvelujen korkeatasoisuus. Johtosääntöä sovellettaessa on huomioitava tutkimuksen ja koulutuksen vaatimukset, yliopistoyhteisön jäsenten vaikuttamismahdollisuudet, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Oulun yliopiston johtosäännössä määrätään seuraavista asioista:

  • yleiset säännökset
  • yliopiston yksiköt
  • monijäseniset toimielimet ja yhteistyöelimet
  • johtaminen ja vastuu
  • asioiden käsittely
  • henkilöstön kelpoisuusvaatimukset
  • henkilöstön ottaminen yliopiston tehtäviin
  • muut säännökset

Nykyinen johtosääntö on hyväksytty Oulun yliopiston hallituksessa marraskuussa 2015, minkä jälkeen siihen on tehty hallituksen hyväksymiä muutoksia vuosina 2017, 2021 ja 2022.

Oulun yliopiston johtosääntö (pdf)