Oulun yliopiston johto

Yliopiston toimintaa johtaa rehtori. Oulun yliopistolla on kolme vararehtoria, jotka vastaavat kukin omasta alueestaan: koulutuksesta, tutkimuksesta ja yhteistyösuhteista.

Rehtoraatti

Rehtori

Jouko Niinimäki

Rehtori johtaa yliopiston toimintaa ja vastaa yliopiston tehtävien tuloksellisesta ja taloudellisesta hoitamisesta.

Tekniikan tohtori Jouko Niinimäki aloitti Oulun yliopiston rehtorina 1.1.2015.

Niinimäki on toiminut mekaanisen prosessitekniikan professorina vuodesta 2000. Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan dekaanina hän toimi vuoden 2014. Vuosina 2000–2014 hän oli kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimusryhmän johtajana.

Niinimäki on väitellyt Oulun yliopistossa vuonna 1998. Diplomi-insinööriksi hän valmistui Oulun yliopistosta vuonna 1993.

Johdon assistentti (rehtori)
Katja Seppälä
katja.seppala@oulu.fi
p. +358 294 484 071, +358 40 540 1060

Tutkimusvararehtori

Taina Pihlajaniemi

Tutkimusvararehtori vastaa yliopiston tutkimustoiminnan ja sitä tukevien palveluiden tuloksellisuudesta sekä tutkimuksen laadusta ja kehittämisestä. Toimintaa ohjaavia tavoitteita ovat tutkimuksen kansainvälisyys, korkeatasoisuus ja monitieteisyys. Tutkimustoiminnassa pyritään myös tutkimusta tukevien ajanmukaisten rakenteiden tehokkaaseen hyödyntämiseen sekä avoimen ja vastuullisen tieteen edistämiseen.

Koulutusvararehtori

Mirja Illikainen

Koulutusvararehtori vastaa yliopiston koulutustoiminnasta ja sitä tukevien palveluiden tuloksellisuudesta sekä koulutuksen laadusta ja kehittämisestä. Keskeisiä vastuualueita ovat tutkintokoulutuksen, jatkuvan oppimisen palvelujen ja opiskelijakokemuksen kehittäminen.

Yhteistyösuhteiden vararehtori

Arto Maaninen

Yhteistyösuhteiden vararehtori vastaa yliopiston suhteista muihin korkeakouluihin, tutkimuslaitoksiin ja yrityksiin. Keskeisiä vastuualueita ovat tutkimuslähtöisen innovaatiotoiminnan vahvistaminen, kansainvälisten innovaatiokumppanuuksien edistäminen ja EU-vaikuttaminen.

Johdon assistentti (vararehtorit)
Jaana Vainionpää
jaana.vainionpaa@oulu.fi
p. 029 448 4073

Muu johto

Hallintojohtaja

Essi Kiuru

Hallintojohtaja avustaa rehtoria yliopiston johtamisessa ja tekee aloitteita yliopiston toimintaa, erityisesti sen hallintoa, organisaatiota ja toimintaprosesseja, koskeviksi uudistuksiksi.

Johdon assistentti (hallintojohtaja)

Päivi Nylund


paivi.nylund@oulu.fi

p. 029 448 2905

Henkilöstöjohtaja

Jarmo Okkonen

Henkilöstöjohtaja vastaa yliopiston strategian mukaisista henkilöstöjohtamisen linjauksista. Hänen vastuualueeseensa kuuluu rekrytoinnin, esimiestyön, osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen. Henkilöstöjohtaja toimii tiiviissä yhteistyössä yliopiston johdon, esimiesten ja henkilöstön edustajien kanssa.

Kehitysjohtaja

Johanna Bluemink

Kehitysjohtaja johtaa yliopistotasoisia strategisia hankkeita ja kokonaisuuksia strategian ja tiedepolitiikan yksikkönsä kanssa. Yksikkö tuottaa tietoa yliopiston ja johdon päätöksenteon tueksi ja vastaa toiminnanohjauksesta, laadusta ja tutkimuksen arvioinnista sekä koordinoi yliopiston kansainvälistymisen, kestävän kehityksen ja avoimen ja vastuullisen tieteen linjauksia.

Palvelujohtaja

Marja Sarajärvi

Palvelujohtaja vastaa yliopiston palveluprosesseista ja palvelujen kehittämisestä. Hän toimii läheisessä yhteistyössä niin palveluiden tuottajien kuin palveluasiakkaidenkin kanssa.

Talousjohtaja

Pekka Riuttanen

Talousjohtaja vastaa yliopiston sisäisestä ja ulkoisesta laskentatoimesta, sen laadukkaasta toiminnasta sekä sen kehittämisestä.

Viestintäjohtaja

Marja Jokinen

Viestintäjohtaja vastaa yliopiston ulkoisen ja sisäisen viestinnän ja markkinoinnin strategisesta suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä. Keskeisenä tehtävänä on yliopiston yrityskuvan sekä yhteiskunta- ja mediasuhteiden edistäminen.

Johdon assistentti (muu johto)

Jaana Vainionpää


jaana.vainionpaa@oulu.fi

p. 029 448 4073