Kerttu Saalasti Instituutin strategia

Yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta, osaamista ja ratkaisuja

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin tarkoituksena on vahvistaa kestävästi kehittyvää yhteiskuntaa. Tutkimuksessamme on kolme näkökulmaa: mikroyrittäjyys, tulevaisuuden tuotantoteknologiat ja alueellinen erinomaisuus. Vastuullamme on mikroyrittäjyyden tutkimuksen ja koulutuksen valtakunnallinen tehtävä. Toimintamme vaikuttavuus perustuu monitieteiseen kansainväliseen tutkimukseen, osaamisen edistämiseen ja vastuullisten ratkaisujen kehittämiseen kumppaneiden kanssa.

Strategiset päämäärät

Tutkimus

Mikroyrittäjyyden (MicroENTRE) tutkimuksella luodaan valmiuksia yrittäjyyteen ja rakennetaan yrittävää kulttuuria, lisätään ymmärtämystä yritysten johtamisen, kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksistä sekä tunnistetaan muuttuvien toimintaympäristöjen ja verkostojen merkitys. Tulevaisuuden tuotantoteknologioiden (FMT) tutkimuksen päämäärä on metallisten materiaalien, etenkin terästen hyvien ominaisuuksien vieminen lopputuotteen ylivoimatekijöiksi kilpailukykyisiä, kestäviä teknologioita hyödyntäen. Alueellisen erinomaisuuden (REx) tutkimus luotaa alueellisia ilmiöitä, prosesseja ja rakenteita tavoitteenamme kehittää alueiden ja yritysten kasvua, elinvoimaa ja kestävyyttä.

Koulutus

Tuotamme tutkimukseen perustuvaa koulutusta ja valmennusta, joilla uudistamme ja vahvistamme yhteiskunnan kestävyyttä ja elinvoimaa. Vastaamme osaamisaloillamme oppijalähtöisesti jatkuvan oppimisen tarpeisiin kotimaassa ja kansainvälisesti. Digipedagogiikkamme elää ajassa, palvelee erilaisten oppijoiden tarpeita ja poistaa esteitä oppimisen polulta. Koulutustamme kehitetään ketterästi korkeakoulujen, yrittäjien ja asiantuntijoiden yhteistyössä.

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus

Olemme edelläkävijä uusien toimintatapojen ja ratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa sekä yrittävän yhteiskunnan rakentamisessa. Vuorovaikutteinen kumppanuus on vahvuutemme hyvinvointia luovan ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Tutkimustuloksiamme hyödynnetään yritystoiminnan vahvistamisessa. Työyhteisömme jäsenet ovat aktiivisia vaikuttajia toimintamme kannalta keskeisissä alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Hyvinvoiva yhteisö

Menestyksemme perustuu osaavaan, oivaltavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön:

  • Työyhteisömme on monimuotoinen, inklusiivinen ja yhdenvertainen.
  • Toimintatapamme kannustaa luovuuteen, oman osaamisen kehittämiseen, rohkeisiin kokeiluihin, vastuunottamiseen ja yhteiseen tekemiseen jatkuvan parantamisen keinoin.
  • Yhteisö tukee yksilöllisen urapolun kehittymistä tutkijana, opettajana, asiantuntijana tai asiantuntijayhteisön johtajana.