Lääketieteellisen tiedekunnan strategia

Terveyttä ja hyvinvointia

Tekemämme tutkimus ja koulutus edistävät yksilöiden ja väestön fyysistä ja henkistä hyvinvointia ja terveyttä. Tuotamme kliiniseen käytäntöön siirrettäviä tuloksia sekä tietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Tartumme ilmastonmuutokseen, luontokatoon ja muihin globaaleihin haasteisiin tutkimalla niiden yhteyttä terveyteen ja hyvinvointiin. Koulutamme asiantuntijoita, jotka rakentavat yhteiskuntaa ja muuttavat maailmaa.

Strategiset päämäärät

Tutkimus

Teemme korkeatasoista ja vaikuttavaa yksilöön ja väestöön kohdistuvaa tutkimusta

  • elinikäisen terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi
  • sairauksien ja monisairastavuuden perimmäisten syiden selvittämiseksi
  • uusien diagnostisten menetelmien ja hoitojen kehittämiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi
  • digitaalisen terveydenhuollon laadun parantamiseksi
  • kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän kustannustehokkuuden ja laadun edistämiseksi.

Olemme tiiviisti verkottuneet kansainväliseen tutkijayhteisöön, ja tutkimuksemme on kansainvälistä huipputasoa.

Koulutus

Laadukas koulutuksemme tuottaa huipputason osaamista ja asiantuntijoita yhteiskunnan tarpeisiin.

Koulutuksemme perustana ovat vahva pedagoginen osaaminen ja yhteistyö. Ylläpidämme ja kehitämme jatkuvasti pedagogista osaamistamme.

Hyödynnämme moderneja opetusmenetelmiä ja teknologiaa. Uudistamme koulutusta jatkuvasti huomioiden yhteiskunnan muutokset ja globaalit ilmiöt.

Koulutuksen sisältö ja toteutus perustuvat ajantasaiseen tutkittuun tietoon. Uusia innovaatioita tutkitaan ja otetaan käyttöön tieteelliseen näyttöön perustuen.

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus

Toimimme aktiivisesti sidosryhmiemme, yritysten ja Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueen kanssa väestön terveyden ja hyvinvoinnin sekä alueen elinvoiman parantamiseksi. Tuemme Oulun yliopistollisen sairaalan roolia lääketieteellisessä koulutuksessa ja tutkimuksessa.

Hyödynnämme väestön terveyttä kuvaavia laajoja tietoaineistoja, kuten syntymäkohortteja ja biopankkeja käyttämällä big data -analytiikkaa ja tekoälyä. Jatkamme aineistojen kartuttamista.

Tutkijamme ja kouluttamamme asiantuntijat tuottavat aktiivisesti tietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi kansallisesti ja alueellisesti. Viestimme kansalaisille tieteelliseen näyttöön pohjautuvaa tietoa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Hyvinvoiva yhteisö

Olemme innostava ja hyvinvoiva yhteisö, joka on vetovoimainen sekä uusille opiskelijoille että työntekijöille. Huolehdimme opiskelijoistamme ja henkilöstöstämme hyvällä johtamisella ja osallistavalla toimintatavalla.

Toimintamme keskeiset lähtökohdat ovat:

  • yhteisöllisyys
  • arvostus ja merkityksellisyys
  • positiivinen kommunikointi
  • yksilön huomioiva työurien suunnittelu.

Huolehdimme toiminnallisesti, taloudellisesti ja henkilöstörakenteeltaan vakaasta toimintaympäristöstä, joka mahdollistaa yksilöiden ja yhteisön hyvinvoinnin.