Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun strategia

Pohjoinen tahto – kansainvälinen sydän

Kehitämme liiketoimintaosaamista korkeatasoisen tutkimuksen avulla, osana kansainvälistä tiedeyhteisöä. Koulutamme innovatiivisia ja vastuullisia, globaalisti ajattelevia tulevaisuuden johtajia ja liiketoiminnan asiantuntijoita. Teemme yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa edistääksemme Pohjois-Suomen ja yhteiskunnan hyvinvointia ja kestävyyttä.

Strategiset päämäärät

Tutkimus

Painoalueet:

 • liiketoiminnan dynamiikka, verkostot ja liiketoimintamallit muuttuvissa konteksteissa
 • vastuullisuus ja kestävyys liikesuhteissa, palveluiden digitalisaatiossa ja brändien kehityksessä
 • kestävää kehitystä edistävä laskentatoimi, taloustiede ja rahoitus
 • organisaatiot, yrittäjyys ja innovaatiot globaalissa kontekstissa
 • digitalisaatio ja liiketoiminta-analytiikka
 • dataintensiiviset digitaaliset tuotteet ja palvelut sekä vastuullinen liiketoiminta
 • tulevaisuuden liiketoiminta, ekosysteemit ja liiketoimintamallit
 • johdon ominaisuuksien rooli sisäpiirikaupoissa ja verojen välttelyssä sekä näiden vaikutus liiketoiminnan tuloksiin.

Monialaiset tutkimus- ja kehitysalueet:

 • kiertotalous ja kestävät innovaatiot verkostoissa
 • resilienssi verkostoissa ja organisaatioissa
 • tekoäly ja työn muutos kehityksen systeemisenä mahdollistajana terveydenhuollon verkostoissa
 • terveydenhuollon digitalisaatio
 • digitaalinen liiketoiminta ja vastuullinen tekoäly
 • liiketoiminta-analytiikan uudet lähestymistavat
 • tulevaisuuden energialiiketoiminta ja vihreä siirtymä
 • tulevaisuuden matkaviestintä ja viestintäalustat
 • uusiutuva energia ja energiamarkkinat
 • Pohjois-Suomen syntymäkohortit.

Koulutus

Vahvistamme kansainvälistä koulutusta ja tuemme opiskelijoiden sitoutumista opintoihin. Tutkinto-ohjelmien ja EMBA-ohjelman lisäksi tarjoamme yrittäjyyden sivuaineopintoja ja kehitämme MOOC-koulutustarjontaa. Jatkamme AACSB-akkreditointiin liittyvien työkalujen ja menetelmien hyödyntämistä koulutuksen kehittämisessä.

Hyvinvoiva yhteisö

Arvostamme tieteellisen tutkimuksen moninaisuutta ja tutkimustulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta, tutkimuksen muodosta tai sisällöstä riippumatta. Käytämme AACSB:n akkreditointiin liittyvää henkilöstön laatuarvioinnin viitekehystä kehittääksemme edelleen tutkimusyksikköjemme suorituskykyä. Tuemme systemaattisesti sidosryhmiemme osallistumista tutkimukseen ja koulutukseen sekä verkostojen rakentamiseen.

Strategiset aloitteet

Laadukkaan tutkimuksen edistäminen:

 • Nostamme tavoitetasoamme tutkijoina.
 • Tuemme tutkijan uralla etenemistä.

Laadukkaan koulutuksen edistäminen:

 • Luomme uusia ja tuemme uudelleen profiloitavia koulutusohjelmia.
 • Kehitämme nykyisten koulutusohjelmiemme profiileja.
 • Parannamme kansainvälistä opiskelijakokemusta.
 • Palkitsemme innovatiivisista opetusansioista.

Yhteisöllisyyden vahvistaminen:

 • Edistämme työympäristömme yhteisöllisyyttä ja työn tekemisen käytäntöjä.
 • Tuemme tutkimusryhmien muodostumista ja vahvistamista.