Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan strategia

ICT-teknologialla ihmiskeskeisiä ratkaisuja

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta (TST) edistää tiedettä ja teknologiaa ja kehittää ICT-teknologiaan perustuvia ratkaisuja paremman maailman rakentamiseksi. Koulutamme vastuullisia teknologiajohtajia ja huolehdimme tiedekunnan henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvoinnista ylläpitämällä kannustavaa ja yhdenvertaista työskentely- ja oppimisympäristöä.

Strategiset päämäärät

Tutkimus

TST tunnetaan tutkimusalojensa tieteellisestä ja teknologisesta huippuosaamisesta. Tiedekuntamme tärkein voimavara on henkilöstö, joka hyödyntää tutkimuksen vapautta. Ylläpidämme huippuosaamista edistämällä yhteistyötä, mentorointia ja tohtorikoulutusta. Kestäviin innovaatioihin ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen keskittyvässä poikkitieteellisessä tutkimuksessamme digiteknologiat yhdistyvät inhimillisiin näkökohtiin.

Koulutus

TST tarjoaa korkeatasoista tieto- ja viestintäteknologian koulutusta teollisuuden, tiedemaailman ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Tarjoamme meiltä valmistuville uramahdollisuuksia niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Opiskelijamme saavat meiltä tiedot ja taidot, joita tarvitaan innovatiivisten teknologioiden kehittämiseen, kestävän kehityksen edistämiseen ja yhteiskuntaan vaikuttamiseen. Kehitämme jatkuvasti koulutustamme tukeaksemme opiskelijoiden valmistumista ajallaan. Varmistamme koulutustarjontamme laadun akkreditoinnin avulla. Tuemme opetushenkilöstön pedagogista kehittymistä.

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus

TST tutkii tieto- ja viestintäteknologian vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen kestävän kehityksen edistämiseksi. Tutkimus- ja koulutustoimintamme perustuu yhteiskunnan tarpeisiin ja mahdollistaa tieto- ja viestintäteknologioihin perustuvien ratkaisujen luomisen tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa tuottaen samalla konkreettista hyötyä.

Hyvivoiva yhteisö

Ihmiset ovat menestyksemme perusta, ja siksi TST asettaa yhteisönsä – henkilöstön ja opiskelijoiden – hyvinvoinnin etusijalle. Edistämme tasa-arvoa, avoimuutta, keskinäistä kunnioitusta, monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta, ja sitoudumme näihin arvoihin kaikissa uravaiheissa. Olemme sitoutuneet varmistamaan, että kaikkia yhteisömme jäseniä arvostetaan ja kuullaan. Tunnistamme akateemisen elämän haasteet ja tuemme yhteisömme jäsenten henkistä ja fyysistä hyvinvointia.