Sukupuolentutkimus

Sukupuolentutkimus on tieteidenvälinen, moni- ja poikkitieteellinen ja perinteisiä paradigmoja haastava opetus- ja tutkimusala. Sukupuolentutkimuksen perustehtävä on intersektionaalisen sukupuolivastuullisen, antirasistisen ja normikriittisen opetuksen ja tutkimuksen suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen. Sukupuolentutkimukseen kuuluu kaksi tutkimusryhmää;
FIRE-tutkimuskollektiivi (Fostering Intra-activist Research in and around Education) ja Research Group for Epistemic Matters (REM).

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän kuvaus

Sukupuolentutkimus sijoittuu Oulun yliopistossa Kasvatustieteen tiedekuntaan, mutta oppiaine on monitieteinen. Tutkijat ja opettajat edustavat muun muassa kasvatustieteiteitä, humanistisia aloja ja yhteiskuntatieteilijöitä. Sukupuolentutkimuksessa tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä tehdään yliopiston sisällä mutta myös kansallisesti ja kansainvälisesti osallistumalla pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin verkostoihin sekä luomalla laajempiakin projektikumppanuuksia.

Jos olet kiinnostunut kaikille Oulun yliopiston opiskelijoille avoimista sukupuolentutkimuksen perus- ja aineopinnoista, löydät lisää tietoa Pepistä kohdasta "Sivuainetarjonta ja muut opintokokonaisuudet", jonka alta valitaan "Kasvatustieteiden tiedekunnan tarjoamat sivuaineopinnot".

Liity sähköpostilistalle

Sukupuolentutkimus ylläpitää sähköpostilistaa, joka on tarkoitettu sukupuolentutkimuksen henkilökunnalle, opiskelijoille, verkostoille ja muille sukupuolentutkimuksesta kiinnostuneille. Liittyäksesi listalle, ota yhteyttä Johanna Hiitolaan (@oulu.fi) ja kerro muutamalla rivillä kiinnostuksestasi liittyä listalle.

Sukupuolentutkimuksen tutkimusryhmät

FIRE-tutkimuskollektiivi (Fostering Intra-activist Research in and around Education)

FIRE on monialainen ja luovista menetelmistä ammentava sukupuolen ja vallan kietoumiin keskittyvä tutkimuskollektiivi. Työskentelemme läheisesti taitelijoiden, kasvattajien, järjestökentän sekä lasten ja nuorten kanssa kehittääksemme turvallisia ja oikeudenmukaisia vertaiskulttuureja. Toimintaamme voi tutustua lisää osoitteesa fire-collective.com.

Tutkimusryhmällä on aktiivinen tutkimusseminaari. Ota yhteyttä Tuija Huukiin, jos olet kiinnostunut tutkimusseminaariin liittymisestä (@oulu.fi)

Research Group for Epistemic Matters (REM)

REM tuo yhteen tutkijoita eri aloilta ja monista yliopistoista. Tutkimusryhmä on kiinnostunut episteemisten käytäntöjen materiaalisista ulottuvuuksista ja tiedon sekä vallan kompleksisesta suhteesta.

Tutkimusryhmä aloittaa tutkimusseminaarin keväällä 2022. Ota yhteyttä Johanna Hiitolaan (@oulu.fi), jos olet kiinnostunut tutkimusseminaariin liittymisestä.