Kvantum-instituutti

Kvantum-instituutti on yksi Oulun yliopiston neljästä fokusinstituutista ja toimii yliopiston fokusalueilla 'Muuttuva ilmasto ja pohjoinen ympäristö' sekä 'Kestävät materiaalit ja järjestelmät'. Kvantum edistää monitieteistä ja tiedekuntarajat ylittävää tutkimusta tukemalla tieteellisen arvioinnin kautta valittuja kärkiprojekteja ja koordinoimalla tutkimusyhteistyötä sekä tekniikan ja luonnontieteiden alojen tohtorikoulutusta.

Lisätietoa Kvantumin toiminnasta löytyy englanninkielisiltä sivuilta.

Researchers and administrators of the research projects of the Kvantum Institute posing in a group photo

Tutkimus

Kvantum edistää monitieteistä ja tiedekuntarajat ylittävää tutkimusta tukemalla tieteellisen arvioinnin kautta nelivuotiskaudeksi valittuja kärkiprojekteja. Yliopisto suuntaa strategista rahoitusta kärkiprojektien toimintaan. Kaudella 2021-2024 Kvantumin projekteja on yhteensä 15 ja ne toimivat yliopiston fokusalueilla Kestävät materiaalit ja systeemit sekä Muuttuva ilmasto ja pohjoinen ympäristö.

Projektien esittelyt löytyvät Kvantumin englanninkieliseltä sivulta. Tässä tunnelmapala Kvantum-instituutin tutkimuksen kesäpäiviltä (katso video).

Ympäristö- ja materiaalitutkimusta Kvantumin projektikaudelta 2017-2020 esitellään videoilla, jotka ovat myös osa tutkitun tiedon teemavuoden kampanjaa. Videoiden sivu löytyy tästä linkistä.

Tohtorikoulutus

Kvantum-instituutti kehittää ja koordinoi Tekniikan ja luonnontieteiden tohtoriohjelmaa (TNS-DP) yhteistyössä Oulu yliopiston tutkijakoulun (UniOGS) kanssa. TNS-DP toimii Kvantumin koordinoimilla yliopiston fokusalueilla Kestävät materiaalit ja järjestelmät sekä Muuttuva ilmasto ja pohjoinen ympäristö. TNS-DP järjestää tutkijoille esimerkiksi kursseja ja tapahtumia.

Kvantum-insitituutti järjestää vuosittain tiedepäivät, joissa esitellään instituutin tutkimusprojektien etenemistä ja muita fokusalueisiin liittyviä tutkimuskokonaisuuksia. Kuva vuoden 2022 tiedepäivien posterisessiosta. Kuva: Jouko Inkeröinen

Yhteystiedot