Arctic Biopankki

Arctic Biopankki –Oulun yliopisto perustettiin vuonna 2020 hallinnoimaan Pohjois-Suomen suuria väestöpohjaisia näytekokoelmia. Se toimii Biopankkilain (688/2021) mukaisesti.

Pohjois-Suomen syntymäkohortit - Hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelmassa ennen vuotta 2013 kerättyjä biologisia näytteitä ja niihin liittyviä tietoja voidaan hakea Arctic Biopankista.

Arctic Biopankki

Arctic Biopankin tavoitteena on edistää terveyden ja hyvinvoinnin sekä lääketieteen ja biotieteiden tutkimusta. Se tarjoaa näyte- ja tietoaineistoja korkealaatuisiin tutkimushankkeisiin, joiden tarkoituksena on selvittää sairauksien syy- ja seuraussuhteita sekä genetiikan, ympäristön ja elämäntapojen vaikutuksia terveyteen. Tutkimustulosten avulla pyritään sairauksien ennaltaehkäisyyn sekä kehittämään turvallisempia, tehokkaampia ja yksilöllisempiä hoitoja.