Tietoa kauppakorkeakoulusta

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun toiminta-ajatus on Oulun yliopiston tehtävän sekä opetus- ja kulttuuriministeriön linjausten mukainen. Tutustu alla tarkemmin toiminta-ajatuksiimme sekä strategiaamme.

Tietoa meistä

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa toimii kolme tutkimusyksikköä:

  1. Taloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö
  2. Markkinoinnin, johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan yksikkö, ja
  3. Martti Ahtisaari Instituutti

Koulutustarjontaamme kuuluvat seuraavat tutkinto-ohjelmat:

  • Kauppatieteiden kandidaatti (KTK)
  • Kauppatieteiden maisteri (KTM); pääainevaihtoehdot: laskentatoimi, taloustiede, rahoitus, kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen, markkinointi, liiketoiminta-analytiikka
  • Executive MBA -koulutusohjelma
  • Kauppatieteiden tohtori (KTT); pääainevaihtoehdot: laskentatoimi, taloustiede, rahoitus, kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen, markkinointi

Visio, missio ja arvot

Visio

Olemme Oulun yliopiston kansainvälinen, monitieteinen ja tutkimusperustainen kauppakorkeakoulu. 

Missio

Edistämme liiketoiminnan ja talouden osaamista yhteistyössä tiedeyhteisön, liike-elämän kumppaniemme ja muun yhteiskunnan kanssa. Koulutamme opiskelijoitamme asiantuntijuuteen ja luomme edellytyksiä johtajaksi kasvamiselle. Tuomme kansainvälisen näkökulman liiketoiminnan ja talouden kehittämiseen erityisesti Pohjois-Suomessa.

Arvot

Toimintamme kolme perusarvoa ovat asiantuntijuus, vastuullisuus itseä ja muita kohtaan sekä edelläkävijyys.

Strategia