Tietoa kauppakorkeakoulusta

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun toiminta-ajatus on Oulun yliopiston tehtävän sekä opetus- ja kulttuuriministeriön linjausten mukainen. Tutustu alla tarkemmin toiminta-ajatuksiimme sekä strategiaamme.

Tietoa meistä

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa toimii kolme tutkimusyksikköä:

  1. Taloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö
  2. Markkinoinnin, johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan yksikkö, ja
  3. Martti Ahtisaari Instituutti

Koulutustarjontaamme kuuluvat seuraavat tutkinto-ohjelmat:

  • Kauppatieteiden kandidaatti (KTK), International Business Management (KTK)
  • Kauppatieteiden maisteri (KTM); pääainevaihtoehdot: laskentatoimi, taloustiede, rahoitus, kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen, markkinointi, liiketoiminta-analytiikka
  • Executive MBA -koulutusohjelma
  • Kauppatieteiden tohtori (KTT); pääainevaihtoehdot: laskentatoimi, taloustiede, rahoitus, kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen, markkinointi

Visio, missio ja arvot

Missio

Kehitämme liiketoimintaosaamista korkeatasoisen tutkimuksen avulla, osana kansainvälistä tiedeyhteisöä. Koulutamme innovatiivisia ja vastuullisia, globaalisti ajattelevia tulevaisuuden johtajia ja liiketoiminnan asiantuntijoita. Teemme yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa, edistääksemme Pohjois-Suomen ja yhteiskunnan hyvinvointia ja kestävyyttä.

Visio

Asemamme kansainvälisesti tunnustettuna kauppakorkeakouluna kertoo korkeatasoisen tutkimuksemme ja koulutuksemme positiivisesta vaikutuksesta yhteiskuntaan.

Arvot

Pohjoismaiset arvot: Vaalimme mahdollisuuksien tasa-arvoa, matalia hierarkioita, rehellisyyttä, ja moninaisuuden kunnioittamista.

Yhteisöllisyys: Edistämme avointa viestintää, keskinäistä arvostusta ja luottamusta yhteisössämme.

Asiantuntemus: Kannustamme asiantuntemuksen kehittämiseen, luovuuteen ja tieteelliseen uteliaisuuteen.