Yliopiston arvot

Yliopistoyhteisön arvot kiteyttävät toimintaa ohjaavia periaatteita. Oulun yliopiston arvot ovat: Luomme uutta, kannamme vastuuta ja onnistumme yhdessä.

Luomme uutta

Tehtävämme on tuottaa uutta tietoa ja kouluttaa tulevaisuuden osaajia. Samalla meidän on pystyttävä itse uudistumaan; pidämme huolta omasta osaamisestamme, luomme uusia tekemisen tapoja ja päivitämme pedagogiikkaa. Toivotamme uudet ideat tervetulleeksi ja näemme muutoksissa mahdollisuuksia, sillä yliopistolaisuuteen kuuluva kriittinen ajattelu auttaa myös kyseenalaistamaan vakiintuneet käytännöt ja vanhentuvan tiedon. Panostamme tiedon jakamiseen ja luomme otollista ympäristöä innovaatioiden syntymiselle. Rohkaisemme opiskelijoita ja kollegoja ajattelemaan ennakkoluulottomasti, tekemään asioita ensimmäistä kertaa ja tilaisuuden tullen oppimaan virheistään.

Kannamme vastuuta

Toimimme vastuullisesti niin tiedeyhteisön jäseninä kuin koko yhteiskuntaa, kaikkia ihmisiä ja ympäristöä kohtaan. Kunnioitamme tieteen eettisiä pelisääntöjä ja jaamme tietoa avoimesti. Opiskelijamme saavat laadukkaan, tulevaisuuden työelämään valmentavan sekä sivistystä rakentavan koulutuksen ilmapiirissä, joka kannustaa jokaista opiskelijaa saavuttamaan oman täyden akateemisen potentiaalinsa. Rohkaisemme kaikkia yhteisön jäseniä osallistumaan vastuun kantamiseen omissa rooleissaan, vaalimme rakentavaa keskustelukulttuuria ja mahdollistamme tietoon perustuvan vastuullisen päätöksenteon. Kohtelemme ihmisiä yhdenvertaisesti ja tuemme yhteisömme jäsenten hyvinvointia. Tutkimustyömme auttaa löytämään ratkaisuja maapallon resurssien kestävään käyttöön ja myös omassa toiminnassamme teemme ekologisesti vastuullisia valintoja.

Onnistumme yhdessä

Monialaisuus, tieteidenvälinen yhteistyö ja tiiviit kumppanuusverkostot ovat kansainvälisen yliopistoyhteisömme vahvuuksia. Jokaisella työntekijällämme on annettavanaan arvokas panoksensa eri tieteenalojen ja osaamisalueiden asiantuntijoina. Erilaisista taustoista tulevat opiskelijat luovat yhdessä henkilökunnan kanssa monimuotoisen oppimisyhteisön, jossa akateemisten taitojen ohella opitaan yhdessä tekemistä. Arvostamme myös alumniemme tärkeää roolia osana yliopistoyhteisöä. Rakennamme aktiivisesti kumppanuuksia niin kansainvälisesti kuin paikallisestikin. Kampuksemme luovat mahdollisuuksia yhteisölliseen oppimiseen ja mutkattomaan yhteistyöhön eri toimijoiden välillä.

Arvojen muotoilu perustuu huhtikuussa 2018 järjestettyyn verkkoaivoriiheen, johon osallistui noin 550 yliopistolaista: opiskelijoita, henkilökuntaa, alumneja ja yliopiston hallituksen edustajia. Vastaajat saivat määritellä yliopiston ylpeydenaiheita, priorisoida muiden vastaajien ideoita ja lopuksi pohtia, millaisilla toimintavoilla tavoitteisiin päästään.

Sinua voisi kiinnostaa myös