Eläinpalvelut

Koe-eläinkeskuksen tehtävänä on huolehtia eläinten hyvinvoinnista eläimen koko elinkaaren aikana, ja auttaa tutkijoita toteuttamaan kokeet ja toimenpiteet parhaalla mahdollisella tavalla.

Koe-eläinkeskus

  • Tuottaa ja hankkii eläimiä tutkimustarkoituksiin
  • Ylläpitää ja hoitaa eläimiä kokeiden aikana
  • Huolehtii eläinten hyvinvoinnista
  • Huolehtii ympäristöolosuhteista
  • Avustaa toimenpiteissä
  • Toimittaa eläimiä muihin tutkimuslaitoksiin
  • Ylläpitää eläinten tietojärjestelmää
  • Auttaa eläinkirjanpidossa ja tilastoinnissa

Viimeksi päivitetty: 23.9.2016