Tutkimuspalvelut

Koe-eläinkeskus tarjoaa tutkimuspalveluita Oulun yliopiston ja yliopistollisen sairaalan tutkijoille sekä sopimuksen mukaan ulkopuolisille tutkimuslaitoksille

  • Eläinten tuottaminen ja hankkiminen tutkimuskäyttöön
  • Gm-eläinten tuottaminen
  • Hankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa avustaminen
  • Eläinten käytön kirjanpito
  • Eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen

 

Näin kiität käyttämääsi tutkimusinfrastruktuuria

Oulun yliopiston Koe-eläinkeskus, yhtenä tutkimusinfrastruktuureista, saa tukea Oulun yliopistolta. Tutkimusinfrastruktuurien toimintaa arvioidaan pääsääntöisesti sen mukaan, miten niihin viitataan julkaisuissa, väitöskirjoissa ja muissa opinnäytteissä. Kaikkien akateemisten käyttäjien edellytetään kiittävän asianmukaisesti julkaisuissaan niitä infrastruktuureja, joiden resursseja he ovat hyödyntäneet julkaisuun johtaneessa tutkimuksessaan. Tämä auttaa varmistamaan infrastruktuureiden kehittämisen ja käyttökustannusten pitämisen kohtuullisella tasolla.

Suositeltu kiitosteksti:

Tämä tutkimus on tehty (osittain) Oulun yliopiston koe-eläinkeskuksen tuella Oulun yliopistossa.

Mikäli Oulun yliopiston Koe-eläinkeskuksen henkilökunnan panos on ollut tutkimuksen toteuttamisen kannalta merkittävä, heidät on syytä huomioida julkaisun kirjoittajina. Tässä tapauksessa asiaankuuluva infrastruktuurin affiliaatio on Oulun yliopiston Koe-eläinkeskus, Oulun yliopisto.

 

Viimeksi päivitetty: 17.6.2019