Saksa - Deutsch

Saksa on EU:n puhutuin äidinkieli. Euroopassa 100 miljoonaa ihmistä puhuu saksaa. Saksankieliset maat tarjoavat sinulle hyvät vaihto-opiskelumahdollisuudet.

Saksan kurssit

Voit valita saksan tutkintoon kuuluvaksi, pakolliseksi kieleksi, tai voit sisällyttää saksan opintoja myös vapaavalintaisiin opintoihin. Katso tarkemmin kohdasta kurssit tiedekunnittain. 

Voit suorittaa 15 - 25 opintopisteen laajuisen Kiekuvi-opintokokonaisuuden -> katso tarkemmin Kieli-, kulttuuri-ja viestintäopinnot.
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat voivat suorittaa 25 op:n laajuisen Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot -kielisivuaineen kandidaatin tutkintoonsa.

Voit jatkaa koulussa aloittamiasi saksan opintoja tai aloittaa aivan alkeista. Tiedekunnasta tai tutkinto-ohjelmasta riippuen voit suorittaa joko yksittäisiä kursseja tai 15 - 25 opintopisteen laajuisen Kiekuvi-opintokokonaisuuden.

Kurssikuvaukset katso kohdasta saksan kurssit sivun yläreunasta. 
Kurssien etenemisjärjestys katso oppimispolku
Kieli- ja kulttuuri- ja viestintäopintojen kokonaisuus katso kieli-, kulttuuri- ja viestintäopintojen kokonaisuus (KIEKUVI)

Neuvoa voit kysyä myös kieli- ja viestintäkoulutuksen saksan opettajilta.
Oman osastosi opinto-ohjaajalta voit varmistaa missä laajuudessa voit sisällyttää kieliopintoja tutkintoosi

 

Pakollinen vieraan kielen viiden opintopisteen (5 op) kokonaisuus, kirjallinen (2 op) ja suullinen (3 op), suoritetaan seuraavasti:
 

Kirjallinen osuus:
903000Y Saksan tekstinymmärtäminen, 2 op

Suullinen osuus suoritetaan osallistumalla yhdelle seuraavista kursseista:
903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem, 2 - 4 op
903042Y Saksan jatkokurssi III, 2 - 4 op
903048Y Saksan jatkokurssi IV, 2 - 4 op

Vastuuopettaja: Marja Pohjola-Effe (etunimi.sukunimi@oulu.fi)

 

1. Vieras kieli, lukuvuonna 2013-14 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat
Pakollinen vieraan kielen kolmen opintopisteen (3 op) kokonaisuus, kirjallinen (1,5 op) ja suullinen (1,5 op), suoritetaan seuraavasti:

Kirjallinen osuus:
903000Y Saksan tekstinymmärtäminen, 1,5 op

Suullinen osuus suoritetaan osallistumalla yhdelle seuraavista kursseista:
903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem, 1,5 op
903042Y Saksan jatkokurssi III, 1,5 op
903048Y Saksan jatkokurssi IV, 1,5op

Vastuuopettaja: Kaisu Jarde (etunimi.sukunimi@oulu.fi)

2. Vieras kieli, ennen lukuvuonna 2013-14 opintonsa aloittaneet opiskelijat

Voit suorittaa opintojakson saksan kielessä millä tahansa taitotasolla riipuen omasta lähtötasostasi.

A. Mikäli sinulla ei ole edeltäviä opintoja, osallistut saksan alkeiskurssille
903024Y Saksan alkeiskurssi I, 3 op

B. Mikäli sinulla on aikaisempia saksan opintoja valitse taitotasoasi vastaava kurssi seuraavista:
903025Y Saksan alkeikurssi II, 3 op (taitotaso A2)
903029Y Saksan jatkokurssi I, 3 op (taitotaso A2/B1)
903030Y Saksan jatkokurssi II, 3 op (taitotaso A2/B1)
903042Y Saksan jatkokurssi III, 3 op (taitotaso B1)
903048Y Saksan jatkokurssi IV, 3 op (taitotaso B1/B2)
903000Y Saksan tekstinymmärtäminen, 2 - 3 op (taitotaso B1/B2)
903052Y Saksan kirjoittamisen kurssi, 2 op (taitotaso B1/B2)

Vastuuopettaja: Kaisu Jarde (etunimi.sukunimi@oulu.fi)

 

Pakollisen vieraan kielen opinnot ja laajuus riippuvat koulutusohjelmasta.

903003Y Saksan kieli 1 (tekstin ymmärtäminen), 2 op
903004Y Saksan kieli 3 (tekstin ymmärtäminen), 3 op

Opintojakso suoritetaan osallistumalla kurssille:
903000Y Saksan tekstinymmärtäminen, 2 - 3 op

903005Y Saksan kieli 2 (kuullun ymmärtäminen ja suullinen taito), 2 op
903006Y Saksan kieli 4 (kuullun ymmärtäminen ja suullinen taito), 3 op

Opintojakso suoritetaan osallistumalla yhdelle seuraavista kursseista:
903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem, 2 - 3 op
903042 Saksan jatkokurssi III, 2 - 3 op
903048 Saksan jatkokurssi IV, 2 - 3 op

Vastuuopettaja: Oliver Jarde (etunimi.sukunimi@oulu.fi)

 

903008Y Saksan kielen suullisen kielitaidon kurssi, 1,5 op

 

Opintojakso suoritetaan osallistumalla yhdelle seuraavista kursseista:

903042Y Saksan jatkokurssi III, 2 - 4 op

903048Y Saksan jatkokurssi IV, 2 - 4 op

903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem, 2 - 4 op

Kurssit suoritetaan kuitenkin vain 1,5 op:n laajuisena.

 

903009Y Lääketieteellisen saksan tekstikurssi, 1,5 op

Opintojakso suoritetaan osallistumalla kurssille:
903000Y Saksan tekstinymmärtäminen, 3 op.
Kurssi suoritetaan kuitenkin vain 1,5 op:n laajuisena.

Vastuuopettaja: Kaisu Jarde (etunimi.sukunimi@oulu.fi)

 

1. Vuonna 2014 tai sen jälkeen opintonsa aloittavat opiskelijat

Vuoden 2014 tutkintovaatimusten mukaan opiskelevien tulee valita 11 opintopistettä yhdestä tai kahdesta vieraasta kielestä. Mikäli opiskelija valitsee kielisivuaineen (Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot 25 op) , voi hän sisällyttää pakollisiin vieraan kielen opintoihin myös yhden kielen alkeiskursseja. Mikäli opiskelija ei suorita kielisivuainetta, valitsee hän pakollisiin vieraan kielen opintohin kielikursseja taitotasolta A2/B1 lähtien.
HUOM! Yhdessä kielessä tulee suorittaa vähintään 4 opintopistettä kauppatieteellisen alan kielikursseja asetuksen vaatimalla tasolla B1/B2.

903024Y Saksan alkeiskurssi I, 4 op (taitotaso A1)
903025Y Saksan alkeiskurssi II, 4 op (taitotaso A2)
903040Y Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille, 4 - 5 op (taitotaso A2/B1)
903054Y Geschäftsdeutsch, 3 - 4 op (taitotaso B1)
903017A Handelspartner Deutschland, 4 op (taitotaso B1/B2)
903049A Wirtschaftsdeutsch, 4 op (taitotaso B1/B2)

Jos olet aiemmin lukenut saksaa (koulu, yliopisto, muut kurssit), voit jatkaa sinulle sopivalta tasola, esim. suoraan kurssilta KT 1 (Geschäftsdeutsch) tai tasolta KT 2 (Handelspartner Deutschland tai Wirtschaftsdeutsch). Tällöin voit sisällyttää pakollisiin kieliopintoihin kurssit:
903000Y Saksan kielen tekstinymmärtäminen, 2 - 3 op (taitotaso B1/B2)
903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem, 2 - 4 op (taitotaso B1)
903042Y Saksan jatkokurssi III, 2 - 4 op (taitotaso B1)

2. Ennen vuotta 2014 opintonsa aloittaneet opiskelijat

Vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opiskelijan tulee valita 16 opintopistettä yhdestä tai kahdesta vieraasta kielestä jatkokurssitasolta alkaen. Pakollisiin vieraan kielen opintoihin hyväksytään saksan kielestä seuraavat kurssit:
903024Y Saksan alkeiskurssi I, 4 op (taitotaso A1)
903025Y Saksan alkeiskurssi II, 4 op (taitotaso A2)
903040Y Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille, 4 - 5 op (taitotaso A2/B1)
903045Y Geschäftskontakte, 2 - 3 op (taitotaso B1)*
903044Y Projekt Firmenpräsentation, 2 op (taitotaso B1)*
903017A Handelspartner Deutschland, 4 op (taitotaso B1/B2)
903049A Wirtschaftsdeutsch, 4 op
* Kurssit suoritetaan osallistumalla kurssille 903054Y Geschäftsdeutsch, 3 - 4 op (taitotaso B1)

Jos olet aiemmin lukenut saksaa (koulu, yliopisto, muut kurssit), voit jatkaa sinulle sopivalta tasola, esim. suoraan kurssilta KT 1 (Projekt Firmenpräsentation tai Geschäftskontakte) tai tasolta KT 2 (Handelspartner Deutschland tai Wirtschaftsdeutsch). Tällöin voit sisällyttää pakollisiin kieliopintoihin kurssit:
903000Y Saksan kielen tekstinymmärtäminen, 2 -3 op (taitotaso B1/B2)
903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem, 2 - 4 op (taitotaso B1)
903042Y Saksan jatkokurssi III, 2 - 4 op (taitotaso B1)

Vastuuopettaja: Marja Pohjola-Effe (etunimi.sukunimi@oulu.fi)

 

Teknillisessä tiedekunnassa voit valita pakolliseksi kieleksi saksan riippuen tutkinto-ohjelmastasi. Riippuu tutkinto-ohjelmasta, minkä tasoinen opintojakso hyväksytään pakolliseksi kieliopinnoksi.

Arkkitehtuuri

Tekniikan saksa 3 (6op)

KO

Tekniikan saksan peruskurssi (6 op) 

TAI

Tekniikan saksa 1 (6 op)

TAI

Tekniikan saksa 3 (6 op)

TUTA

Tekniikan saksa (6op)

PYO

Tekniikan saksa (6op) erillisestä anomuksesta

 

Pakollisten opintojaksojen suorittaminen ja edeltävät tiedot pähkinänkuoressa.

903009P Tekniikan saksan peruskurssi (6 op)
Opintojakso suoritetaan seuraavasti:
903024Y Saksan alkeiskurssi I (3 op) + 903025Y Saksan alkeiskurssi II (3 op)

903010P Tekniikan saksa 1 (6 op)
Opintojakso suoritetaan seuraavasti:
903025Y Saksan alkeiskurssi II (3 op) + 903029Y Saksan jatkokurssi I (3 op)
tai
903029Y Saksan jatkokurssi I (3 op) + 903030 Saksan jatkokurssi II (3 op)

903012P Tekniikan saksa 3 (6 op)
Opintojakso suoritetaan valitsemalla kielitasoa vastaava kurssiyhdistelmä seuraavista kolmesta vaihtoehdosta:

a) 903030Y Saksan jatkokurssi II (3 op) + 903042 Saksan jatkokurssi III (3 op)

b) 903042Y Saksan jatkokurssi III (3 op) + 903048 Saksan jatkokurssi IV (3 op)

c) 903042Y Saksan jatkokurssi III (3 op) TAI 903048Y Saksan jatkokurssi IV (3 op) SEKÄ yksi seuraavista kursseista:
903000Y Saksan kielen tekstinymmärtäminen, 2 -3 op (taitotaso B1/B2)
903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem, 2 - 4 op (taitotaso B1)
903054Y Geschäftsdeutsch, 3 - 4 op (taitotaso B1)
903052Y Saksan kirjoittamisen kurssi, 2 op (taitotaso B1/B2)

Vastuuopettaja:  Kaisu Jarde (etunimi.sukunimi@oulu.fi)

 

Sähkötekniikan koulutusohjelma

Valitse vähintään 4 opintopistettä taitotasoasi vastaavia opintoja seuraavista:
903024Y Saksan alkeiskurssi I, 4 op (taitotaso A1)
903025Y Saksan alkeiskurssi II, 4 op (taitotaso A2)
903029Y Saksan jatkokurssi I, 4 op (taitotaso A2/B1)
903030Y Saksan jatkokurssi II, 4 op (taitotaso A2/B1)
903042Y Saksan jatkokurssi III, 4 op (taitotaso B1)
903048Y Saksan jatkokurssi IV, 4 op (taitotaso B1/B2)
903054Y Geschäftsdeutsch, 3 - 4 op (taitotaso B1)
903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem, 2 - 4 op (taitotaso B1)
903052Y Saksan kirjoittamisen kurssi, 2 op (taitotaso B1/B2)
903000Y Saksan kielen tekstinymmärtäminen, 2 -3 op (taitotaso B1/B2)
903017A Handelspartner Deutschland, 4 op (taitotaso B1/B2)
903049A Wirtschaftsdeutsch, 4 op (taitotaso B1/B2)

Vastuuopettaja: Oliver Jarde (etunimi.sukunimi@oulu.fi)