Saksa – Deutsch

Saksa on EU:n puhutuin äidinkieli. Euroopassa sata miljoonaa ihmistä puhuu saksaa. Saksankieliset maat tarjoavat sinulle hyvät vaihto-opiskelumahdollisuudet.

Saksan kurssit

Voit valita saksan tutkintoon kuuluvaksi, pakolliseksi vieraaksi kieleksi, tai voit sisällyttää saksan opintoja vapaavalintaisiin opintoihin. Katso tiedekuntakohtaiset tiedot tarkemmin alempana. 

Voit valita saksan kielen kursseja myös opintokokonaisuudeksi tai kielisivuaineeksi. Katso tarkemmin KieKuvi-opintokokonaisuus (HuTK, KTK ja LuTK) ja Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (OyKKK) -kielisivuaine.


Voit jatkaa koulussa aloittamiasi saksan opintoja tai aloittaa aivan alkeista. Tiedekunnasta tai tutkinto-ohjelmasta riippuen voit suorittaa joko yksittäisiä kursseja tai koota 15 - 25 opintopisteen opintokokonaisuuden. Katso tarkemmin KieKuvi-opintokokonaisuus (HuTK, KTK ja LuTK) ja Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (OyKKK). -kielisivuaine. Varmista oman tutkinto-ohjelmasi vastuuhenkilöltä tai omaopettajalta, missä laajuudessa voit sisällyttää kieliopintoja tutkintoosi.

Oletko opiskellut saksaa aiemmin ja haluat jatkaa opiskelua yliopistossa? Katso sopiva kurssitaso  tästä. Neuvoa voit kysyä myös kieli- ja viestintäkoulutuksen saksan opettajilta.

Saksan kurssit

903024Y Saksan alkeiskurssi I, 3 - 4 op (taitotaso A1)
903025Y Saksan alkeiskurssi II, 3 - 4 op (taitotaso A2)

903029Y Saksan jatkokurssi I, 3 - 4 op (taitotaso A2/B1)
903030Y Saksan jatkokurssi II, 3 - 4 op (taitotaso A2/B1)
903042Y Saksan jatkokurssi III, 2 - 4 op (taitotaso B1)
903048Y Saksan jatkokurssi IV, 2 - 4 op (taitotaso B1/B2)

903040Y Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille, 4 -5 op (taitotaso A2/B1)
903054Y Geschäftsdeutsch, 3 - 4 op (taitotaso B1)
903017A Handelspartner Deutschland, 4 op (taitotaso B1/B2)
903049A Wirtschaftsdeutsch, 4 op (taitotaso B1/B2)

903000Y Saksan kielen tekstin ymmärtäminen, 2 - 3 op (taitotaso B1/B2)
903052Y Saksan kirjoittamisen kurssi, 2 op (taitotaso B1/B2)
903041Y Interkulturelle Kommunikation / Tandem Deutsch-Finnisch, 2 - 4 op (taitotaso B1)
903021Y Saksan kielen ja kulttuurin tehokurssi vaihtoon lähtijöille, 2 op (taitotaso vähintään A2)

903007Y Lääketieteellisen saksan tekstikurssi (LTK), 1,5 op (taitotaso A2/B1)
 

Vieras kieli, 3 op
Voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi myös saksan. Taitotasosi on oltava vähintään B1.  Pakollinen vieraan kielen kolmen opintopisteen (3 op) kokonaisuus, kirjallinen (1,5 op) ja suullinen (1,5 op), suoritetaan seuraavasti:

Kirjallinen osuus:
903000Y Saksan tekstinymmärtäminen, 1,5 op (taitotaso B1/B2)

Suullinen osuus suoritetaan osallistumalla yhdelle seuraavista kursseista:
903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem, 1,5 op (taitotaso B1)
903042Y Saksan jatkokurssi III, 1,5 op (taitotaso B1)
903048Y Saksan jatkokurssi IV, 1,5 op (taitotaso B1/B2)

Vastuuopettaja: Kaisu Jarde

Voit opiskella saksaa myös vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot.

 

 

Voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi myös saksan. Taitotasosi on oltava vähintään  B1. 
Pakollinen vieraan kielen 5 opintopisteen kokonaisuus, kirjallinen (2 op) ja suullinen (3 op), suoritetaan seuraavasti:

Kirjallinen osuus:
903000Y Saksan tekstinymmärtäminen, 2 op

Suullinen osuus suoritetaan osallistumalla yhdelle seuraavista kursseista. Kurssi suoritetaan 3 op:n laajuisena.
903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem, 2 - 4 op (taitotaso B1)
903042Y Saksan jatkokurssi III, 2 - 4 op (taitotaso B1)
903048Y Saksan jatkokurssi IV, 2 - 4 op (taitotaso B1/B2)

Vastuuopettaja: Marja Pohjola-Effe

Voit opiskella saksaa myös vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot.

 

Voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi myös saksan. Taitotasosi on oltava vähintään B1. 

Biologia, 4 op 
903003Y Saksan kieli 1 (tekstin ymmärtäminen), 2 op
Opintojakso suoritetaan osallistumalla kurssille
903000Y Saksan tekstinymmärtäminen, 2 op (taitotaso B1)

903005Y Saksan kieli 2 (kuullun ymmärtäminen ja suullinen taito), 2 op
Opintojakso suoritetaan osallistamalla yhdelle seuraavista kursseista: 
903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem, 2  op (taitotaso B1)
903042Y Saksan jatkokurssi III, 2  op (taitotaso B1)
903048Y Saksan jatkokurssi IV, 2  op (taitotaso B1/B2) 

Matemaattiset ja fysikaaliset tieteet,  4 op
903003Y Saksan kieli 1 (tekstin ymmärtäminen), 2 op
Opintojakso suoritetaan osallistumalla kurssille
903000Y Saksan tekstinymmärtäminen, 2  op (taitotaso B1)

903005Y Saksan kieli 2 (kuullun ymmärtäminen ja suullinen taito), 2 op
Opintojakso suoritetaan osallistamalla yhdelle seuraavista kursseista: 
903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem, 2 op (taitotaso B1)
903042Y Saksan jatkokurssi III, 2 op (taitotaso B1)
903048Y Saksan jatkokurssi IV, 2 op (taitotaso B1/B2)

Maantiede, 6 op
903004Y Saksan kieli 3 (tekstin ymmärtäminen), 3 op
Opintojakso suoritetaan osallistumalla kurssille:
903000Y Saksan tekstinymmärtäminen, 3 op (taitotaso B1)

903006Y Saksan kieli 4 (kuullun ymmärtäminen ja suullinen taito), 3 op
Opintojakso suoritetaan osallistumalla yhdelle seuraavista kursseista:
903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem, 3 op (taitotaso B1)
903042Y Saksan jatkokurssi III, 3 op (taitotaso B1)
903048Y Saksan jatkokurssi IV, 3 op (taitotaso B1/B2)

Vastuuopettaja: Oliver Jarde

Voit opiskella saksaa myös vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot. 

Saksan kieltä ei voi valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi.
Voit kuitenkin opiskella lääketieteellistä saksaa tekstikurssilla. 

903009Y Lääketieteellisen saksan tekstikurssi, 1,5 op
- Opintojakso suoritetaan osallistumalla kurssille
903000Y Saksan tekstinymmärtäminen, 1,5 op (taitotaso B1)

Vastuuopettaja: Kaisu Jarde

Voit opiskella saksaa myös vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot.

 

1. Vuonna 2014 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneet

Voit tehdä kaikki tutkintoon kuuluvat vieraan kielen opinnot (11 op) saksan kielessä. Kurssien taitotason täytyy olla vähintään A2/B1, lisäksi sinun täytyy suorittaa vähintään 4 opintopistettä kauppatieteellisen alan saksan kielikursseja asetuksen vaatimalla tasolla B1/B2. Voit aloittaa sinulle sopivalta tasolta.

Jos teet vain osan tutkintoon kuuluvista vieraan kielen opinnoista saksan kielessä, on taitotason myös oltava vähintään A2/B1. Huolehdithan, että yhdessä kielessä täyttyy asetuksen vaatimus. Jos et ole aikaisemmin opiskellut saksaa, voit aloittaa alkeista, ks. tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot. 

Kauppatieteellisen alan saksan kurssit 
903040Y Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille, 4 - 5 op (taitotaso A2/B1)
903054Y Geschäftsdeutsch, 3 - 4 op (taitotaso B1)
903017A Handelspartner Deutschland, 4 op (taitotaso B1/B2)
903049A Wirtschaftsdeutsch, 4 op (taitotaso B1/B2)

Yleisiä kielikursseja
903000Y Saksan kielen tekstinymmärtäminen, 2 - 3 op (taitotaso B1/B2)
903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem, 2 - 4 op (taitotaso B1)
903042Y Saksan jatkokurssi III, 2 - 4 op (taitotaso B1)

Voit myös sisällyttää saksan kursseja Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) -kielisivuaineeseen. Jos valitset kielisivuaineen, voit sisällyttää pakollisiin kieliopintoihin myös saksan kielen alkeiskurssit I ja II edellyttäen, että jatkat saksan kielen opiskelua ylemmille kursseille. Saksaa voit opiskella myös suorittaen yksittäisiä kursseja vapaavalintaisesti. 

2. Ennen vuotta 2014 opintonsa aloittaneet 

Jos opiskelet vanhojen tutkintovaatimusten mukaan, voit tehdä kaikki tutkintoon kuuluvat vieraan kielen opinnot (16 op) saksan kielessä. Kurssien taitotason täytyy olla vähintään A2/B1, lisäksi sinun täytyy suorittaa vähintään 4 opintopistettä kauppatieteellisen alan saksan kielikursseja asetuksen vaatimalla tasolla B1/B2. Voit aloittaa sinulle sopivalta tasolta. Jos teet vain osan tutkintoon kuuluvista vieraan kielen opinnoista saksan kielessä, on taitotason myös oltava vähintään A2/B1. Huolehdithan kuitenkin, että yhdessä kielessä täytyy asetuksen vaatimus. Jos et ole aikaisemmin opiskellut saksaa, voit aloittaa alkeista, ks. tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot. 

Kauppatieteellisen alan saksan kurssit 
903040Y Saksan jatkokurssi taloustieteilijöille, 4 - 5 op (taitotaso A2/B1)
903045Y Geschäftskontakte, 2 - 3 op (taitotaso B1)*
903044Y Projekt Firmenpräsentation, 2 op (taitotaso B1)*
903017A Handelspartner Deutschland, 4 op (taitotaso B1/B2)
903049A Wirtschaftsdeutsch, 4 op
* Kurssit suoritetaan osallistumalla kurssille 903054Y Geschäftsdeutsch, 3 - 4 op (taitotaso B1)

Yleisiä kielikursseja
903000Y Saksan kielen tekstinymmärtäminen, 2 - 3 op (taitotaso B1/B2)
903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem, 2 - 4 op (taitotaso B1)
903042Y Saksan jatkokurssi III, 2 - 4 op (taitotaso B1)

Vastuuopettaja: Marja Pohjola-Effe

 

Voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi saksan seuraavissa tutkinto-ohjelmissa. Tutkinto-ohjelman jälkeen löydät vaatimusten mukaiset opintojaksot, alempana kerrotaan, mitkä kurssit suoritetaan. 

Arkkitehtuuri
Tekniikan saksa 3 (6 op)

Konetekniikka
Tekniikan saksan peruskurssi (6 op) TAI Tekniikan saksa 1 (6 op) TAI Tekniikan saksa 3 (6 op)

Tuotantotalous
Tekniikan saksa 3 (6 op)

Prosessi- ja ympäristötekniikka
Tekniikan saksa 3 (6 op) erillisestä anomuksesta

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Tekniikan saksa 3 (6 op)

Pakollisten opintojaksojen suorittaminen ja edeltävät tiedot pähkinänkuoressa.

Opintojaksot suoritetaan seuraavasti:

903009P Tekniikan saksan peruskurssi (6 op)
Suorita kurssit: 903024Y Saksan alkeiskurssi I (3 op) + 903025Y Saksan alkeiskurssi II (3 op)

903010P Tekniikan saksa 1 (6 op)
Suorita kurssit: 903025Y Saksan alkeiskurssi II (3 op) + 903029Y Saksan jatkokurssi I (3 op)
TAI  903029Y Saksan jatkokurssi I (3 op) + 903030 Saksan jatkokurssi II (3 op)

903012P Tekniikan saksa 3 (6 op)
Valitse kielitaitotasoasi vastaava kurssiyhdistelmä seuraavista kolmesta vaihtoehdosta:

a) 903030Y Saksan jatkokurssi II (3 op) + 903042 Saksan jatkokurssi III (3 op)

b) 903042Y Saksan jatkokurssi III (3 op) + 903048 Saksan jatkokurssi IV (3 op)

c) 903042Y Saksan jatkokurssi III (3 op) TAI 903048Y Saksan jatkokurssi IV (3 op)
JA  yksi seuraavista kursseista:
903000Y Saksan kielen tekstinymmärtäminen, 2 - 3 op (taitotaso B1/B2)
903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem, 2 - 4 op (taitotaso B1)
903054Y Geschäftsdeutsch, 3 - 4 op (taitotaso B1)
903052Y Saksan kirjoittamisen kurssi, 2 op (taitotaso B1/B2)

Vastuuopettaja:  Kaisu Jarde

Voit opiskella saksaa myös vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot. 

 

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka (ETT)
Voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi (4 op) myös saksan.
Valitse vähintään 4 opintopistettä taitotasoasi vastaavia opintoja seuraavista:
903024Y Saksan alkeiskurssi I, 4 op (taitotaso A1)
903025Y Saksan alkeiskurssi II, 4 op (taitotaso A2)
903029Y Saksan jatkokurssi I, 4 op (taitotaso A2/B1)
903030Y Saksan jatkokurssi II, 4 op (taitotaso A2/B1)
903042Y Saksan jatkokurssi III, 4 op (taitotaso B1)
903048Y Saksan jatkokurssi IV, 4 op (taitotaso B1/B2)
903054Y Geschäftsdeutsch, 3 - 4 op (taitotaso B1)
903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem, 2 - 4 op (taitotaso B1)
903052Y Saksan kirjoittamisen kurssi, 2 op (taitotaso B1/B2)
903000Y Saksan kielen tekstinymmärtäminen, 2 - 3 op (taitotaso B1/B2)
903017A Handelspartner Deutschland, 4 op (taitotaso B1/B2)
903049A Wirtschaftsdeutsch, 4 op (taitotaso B1/B2)

Vastuuopettaja: Oliver Jarde

Voit opiskella saksaa myös vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot. 

Tietojenkäsittelytieteet (TOL)
Voit valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi (5 op) myös saksan. Taitotasosi on oltava vähintään B1.  Sovi yhteysopettajan kanssa sinulle sopivasti kurssiyhdistelmästä. 

903042Y Saksan jatkokurssi III, 4 op (taitotaso B1)
903048Y Saksan jatkokurssi IV, 4 op (taitotaso B1/B2)
903054Y Geschäftsdeutsch, 3 - 4 op (taitotaso B1)
903041Y Interkulturelle Kommunikation/Tandem, 2 - 4 op (taitotaso B1)
903052Y Saksan kirjoittamisen kurssi, 2 op (taitotaso B1/B2)
903000Y Saksan kielen tekstinymmärtäminen, 2 - 3 op (taitotaso B1/B2)
903017A Handelspartner Deutschland, 4 op (taitotaso B1/B2)
903049A Wirtschaftsdeutsch, 4 op (taitotaso B1/B2)

Vastuuopettaja: Oliver Jarde

Voit opiskella saksaa myös vapaavalintaisesti: aloittaa alkeista tai jatkaa sinulle sopivalta tasolta. Katso tarkemmin ylempänä kohta Vapaavalintaiset kieliopinnot. 

Tietotekniikka
Saksaa ei voi valita tutkintoon kuuluvaksi vieraaksi kieleksi.