Kotimaisia vanhoja digitoituja aineistoja

Suomessa kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tietoaineistoja digitoi mm. Kansalliskirjasto helpottaakseen aineistojen käyttöä sekä säilyttääkseen alkuperäisiä julkaisuja. Kansalliskirjaston digitoimat aineistot vastaavat lähdeaineistona alkuperäistä kokoelmaa ja tutkijat voivat luotettavasti siteerata niitä. Aineistot ovat identifioitavissa Kansalliskirjaston tuottamiksi.

Myös muut kirjastot, arkistot ja yliopistot toteuttavat digitointiprojekteja, joiden kautta tutkijat ja muut tarvitsijat saavat vanhaa aineistoa kätevästi käyttöönsä. Käyttölupa muuhun kuin omaan käyttöön on aina tarkistettava alkuperäiseltä digitaalisen aineiston tuottajalta. 

Aarre - digitoituja kulttuuriperintöaarteita (Kansalliskirjasto)

Biodiversity Heritage Library - kansainvälistä, myös suomalaista luonnontieteellistä aineistoa

DigiCarelica - Karjalaa koskevaa aineistoa (Lappeenrannan kaupunginkirjasto)

Digi - Yleisten kirjastojen digitoimaa aineistoa

Fenno-Ugrica - suomalais-ugrilaisia julkaisuja (Kansalliskirjasto)

Fragmenta membranea - digitoituja pergamenttilehtiä Ruotsin valtakunnasta 900-1500-luvuilta (Kansalliskirjasto)

Helmi - kirjoja, pienpainatteita, karttoja, nuottijulkaisuja, kuvia ja käsikirjoituksia (Kansalliskirjasto)

Helsingin yliopiston matrikkeleita alkaen vuodesta 1640 (Helsingin yliopisto)

Hereditas culturalis - kirjoja, pienpainatteita, julisteita (Åbo Akademis bibliotek)

Hämeenlinnaa koskevaa vanhaa aineistoa (Hämeenlinnan kaupunginkirjasto)

Kansallisarkiston aineistoja (mm. asiakirjoja ja kartta-aineistoa)

Kansalliskirjaston aineistoja (Doria)

Keski-Suomea ja Jyväskylää käsittelevää aineistoa (Jyväskylän kaupunginkirjasto)

Kotimaisten kirjailijoiden arkistoja ja tuotantoa:

Lapponica - saamenkielistä vanhempaa aineistoa (Kansalliskirjasto)

Lehtiä:

Libraria - vanhoja kirjoja mm. inkunaabeleita (Jyväskylän yliopiston kirjasto)

Maantiede ja matkailu (Kansalliskirjasto) ks. myös Travel

Metsä- ja maatalousalan vanhaa kirjallisuutta (Helsingin yliopisto)

Museoviraston muinaiskalupäiväkirja

Museoviraston tutkimusraportteja

Oulun arkki - Pohjois-Pohjanmaata käsittelevää aineistoa (Oulun kaupunginkirjasto)

Pohjoiskalottia koskevaa kirjallisuutta (Pohjoiskalotin kulttuuri- ja tutkimuskeskus)

Project Runeberg - vanhoja pohjoismaisia aineistoja

Ruotsin kansallisarkisto (Riksarkivet)

Siirtolaisinstituutin digitoimia historiallisia julkaisuja (Siirtolaisinstituutti)

SKS:n digikirjasto - kaunokirjallisuutta, kansanperinnejulkaisuja ja kansankirjoittajien teoksia 1800-luvulta (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura)

Suomen vaakunat ja sinetit (Kansallisarkisto)

Travel - matkailuaiheisia vanhoja aineistoja (Kansalliskirjasto) ks. myös Maantiede ja matkailu

Uralica - eri kirjastoissa digitoituja suomalais-ugrilaisia kirjoja, karttoja ja äänitteitä

Vanhoja karttoja:

Vanhoja pienpainatteita:

Vanhoja tilastoja

Vanhoja väitöskirjoja Turun akatemiasta ja Helsingin yliopistosta:

Vanhoja äänitteitä

Verkkonäyttelyitä

Tutkijoiden Lappi

Neljättä kansainvälistä polaarivuotta vietetään vuonna 2007-2008, jolloin tulee kuluneeksi 125 vuotta ensimmäisestä kansainvälisestä polaarivuodesta 1882-1883. Tämän merkkivuoden kunniaksi Oulun yliopiston kirjasto on tuottanut verkkonäyttelyn "Tutkijoiden Lappi", joka esittelee Oulun yliopiston kirjastossa säilytettävää valokuva-aineistoa ensimmäisen kansainvälisen polaarivuoden ajoilta sekä Kuolan Lappiin suuntautuneilta tutkimusmatkoilta vuosilta 1887 ja 1889. Valokuvien lisäksi näyttelyssä on runsaasti tutkimusmatkoihin liittyvää taustatietoa.

Verkkonäyttely on toteutettu Opetusministeriön myöntämän Tietohuollon erityisavustuksen turvin.

Wivi Lönn, arkkitehti

Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston arkkitehtuurin historian laboratoria ja Oulun yliopiston kirjasto ovat opetusministeriön rahoittamana yhteistyöprojektina tehneet merkittävän kulttuuriteon kokoamalla arkkitehti Wivi Lönnin elämäntyön kaikkien hyödynnettäväksi digitaaliseksi aineistoksi.

Wivi Lönn (1872-1966) oli ensimmäinen suomalainen oman arkkitehtitoimiston perustanut nainen. Hän opiskeli arkkitehdiksi 1890-luvulla, aikana jolloin naisia hyväksyttiin rakennusalan kouluihin ainoastaan poikkeusluvalla. Lönn oli tuottelias ja innovatiivinen arkkitehti, mutta hänen uraansa ja töihinsä kohdistettu mielenkiinto on jäänyt usein aikakauden miespuolisten mestareiden varjoon. Viime vuosikymmeninä Wivi Lönniä on alettu arvostaa yhä enemmän merkittävänä suomalaisena arkkitehtina sekä uranuurtajana, joka loi pohjaa koko naisarkkitehtikunnan syntyyn Suomessa. Hänen kunniakseen perustettiin Suomen naisarkkitehtien yhdistys Architecta vuonna 1942 ja hänelle myönnettiin professorin arvo vuonna 1959.

Ikkunoita bysanttiin

Näyttely oli esillä Snellmanian kirjastossa 10.12.2002-28.2.2003. Näyttelyssa esitellään keskeistä Bysantin tutkimusta sekä Bysanttiin palautuvia piirteitä nykykulttuurissa. Näyttelyyn liittyy myös julkaisu, joka on sekä painettuna että verkkojulkaisuna.

Neitsyt Maria emonen - pyhä äiti armollinen

Näyttely tehtiin alunperin, jossa se oli esillä 1.12.2000-31.1.2001. Näyttely esittelee Neitsyt Mariaa kolmen kirkkokunnan ja kansanperinteen traditiossa.

Viimeksi päivitetty: 12.3.2018