Logopedia

Logopedia on humanistis-käyttäytymistieteellinen tieteenala, jonka tutkimuskohteina ovat äänen, puheen, kielen ja kommunikaation häiriöiden ilmenemismuodot ja taustatekijät sekä häiriöiden ennaltaehkäisy, kuntoutus ja kuntoutuksen vaikuttavuus.

Logopedian tutkinto-ohjelma antaa pätevyyden toimia puheen, kielen ja kommunikaation asiantuntemusta vaativissa tehtävissä sekä laillistetun puheterapeutin ammatissa.

Logopedian peruskoulutuksen tavoite on kouluttaa monialaisia osaajia. Tähän tavoitteeseen pyritään tutkinto-ohjelman tarkoituksenmukaisella oppiainevalikoimalla ja tutkimustyön monitieteisyydellä. Logopedian tutkinto-ohjelmassa on logopedisten opintojen ohella psykologian, lääketieteen ja fonetiikan sekä kielitieteen opetuksella keskeinen merkitys. Opiskelu kestää noin viisi vuotta ja sisältää teoriaopetusta, ohjattua kliinistä opetusta, terapeutiksi valmentautumista ja itsenäistä harjoittelua puheterapeutin ammatissa. Tieteellisen työn ja tutkimuksen kehittäminen peruskoulutuksen rinnalla on olennaisen tärkeää alan kehityksen kannalta. Opiskelijalla on velvollisuus osallistua kohtuullisessa määrin oppiaineen tutkimustoimintaan, esimerkiksi toimimalla koehenkilönä/aineiston kerääjänä oppiaineesa tehtävissä tutkimuksissa. Logopedian tutkinto-ohjelma antaa tieteellisen jatkokoulutusvalmiuden tohtorintutkintoa varten pääaineessa, logopediassa. Tutkinto-ohjelmasta valmistunut ja laillistettuna puheterapeuttina työskennellyt voi myös jatkaa opintojaan nelivuotisessa ammatillisessa erikoispuheterapeuttikoulutuksessa.

 

Logopedia ja puheterapia

Puheterapia määritellään suomalaisessa terveydenhuollossa lääkinnälliseksi kuntoutukseksi, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä, lievittää ja poistaa inhimillisen kommunikaation häiriöitä. Puheterapiaan kuuluu kielellisen yksilö- ja ryhmäkuntoutuksen lisäksi vammaan sopeutumisen tukemista ja sosiaaliseen kanssakäymiseen valmentamista. Työnkuvaan kuuluu olennaisena osana yhteistyö omaisten ja lähiympäristön kanssa sekä tiedon antaminen kommunikaatiohäiriöistä ja kielen ja puheen kehittymisestä. Näillä toimenpiteillä pyritään parantamaan yksilön aktiivista osallistumista vuorovaikutustilanteisiin ja vaikuttamaan ympäristöön siten, että kommunikaatiohäiriön aiheuttama haitta-aste jää mahdollisimman vähäiseksi. Puheterapeutti toimii asiantuntijana, koordinaattorina ja toteuttajana kommunikaatiohäiriöiden kuntoutuksessa.

Logopediaa esittelevän videon voit käydä katsomassa osoitteessa: https://youtu.be/d_J1nFntCP8

 

 

Logopedian täydennyskoulutus 2019–2021

 

Esitietoa syksyllä 2019 alkavasta logopedian täydennyskoulutushankkeesta

Oulun yliopiston logopedian tutkimusyksikkö järjestää vuosien 20192021 aikana Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä valtionavustuksella täydennyskoulutusta kliinistä työtä tekeville puheterapeuteille. Koulutus alkaa syyslukukaudella 2019 Logopedisen arvioinnin käytänteet ja uudet menetelmät -opintojaksolla (5 op). Koulutus on osallistujille ilmaista ja osallistuminen etäyhteydellä on myös mahdollista. Myös syventävän vaiheen logopedian perustutkinto-opiskelijat voivat osallistua koulutuksiin. Osallistuminen edellyttää sitoutumista opintojakson suorittamiseen.

 

Tiedotamme asiasta tarkemmin elokuun aikana tällä sivulla.

 

Lisätietoja: sini (piste) haapala (ät) oulu (piste) fi

 

 

3.6.2019 Tapahtuma

Kesäkuun Maanantaiseminaari

8.4.2019 Tapahtuma

Huhtikuun Maanantaiseminaari

Lapsenkielen tutkimuskeskus

Puheterapiapalvelut