Logopedia

Logopedia on humanistis-käyttäytymistieteellinen tieteenala, jonka tutkimuskohteina ovat äänen, puheen, kielen ja kommunikaation häiriöiden ilmenemismuodot ja taustatekijät sekä häiriöiden ennaltaehkäisy, kuntoutus ja kuntoutuksen vaikuttavuus.

Logopedian tutkinto-ohjelma antaa pätevyyden toimia puheen, kielen ja kommunikaation asiantuntemusta vaativissa tehtävissä sekä laillistetun puheterapeutin ammatissa.

Logopedian peruskoulutuksen tavoite on kouluttaa monialaisia osaajia. Tähän tavoitteeseen pyritään tutkinto-ohjelman tarkoituksenmukaisella oppiainevalikoimalla ja tutkimustyön monitieteisyydellä. Logopedian tutkinto-ohjelmassa on logopedisten opintojen ohella psykologian, lääketieteen ja fonetiikan sekä kielitieteen opetuksella keskeinen merkitys. Opiskelu kestää noin viisi vuotta ja sisältää teoriaopetusta, ohjattua kliinistä opetusta, terapeutiksi valmentautumista ja itsenäistä harjoittelua puheterapeutin ammatissa. Tieteellisen työn ja tutkimuksen kehittäminen peruskoulutuksen rinnalla on olennaisen tärkeää alan kehityksen kannalta. Opiskelijalla on velvollisuus osallistua kohtuullisessa määrin oppiaineen tutkimustoimintaan, esimerkiksi toimimalla koehenkilönä/aineiston kerääjänä oppiaineesa tehtävissä tutkimuksissa. Logopedian tutkinto-ohjelma antaa tieteellisen jatkokoulutusvalmiuden tohtorintutkintoa varten pääaineessa, logopediassa. Tutkinto-ohjelmasta valmistunut ja laillistettuna puheterapeuttina työskennellyt voi myös jatkaa opintojaan nelivuotisessa ammatillisessa erikoispuheterapeuttikoulutuksessa.

 

Logopedia ja puheterapia

Puheterapia määritellään suomalaisessa terveydenhuollossa lääkinnälliseksi kuntoutukseksi, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä, lievittää ja poistaa inhimillisen kommunikaation häiriöitä. Puheterapiaan kuuluu kielellisen yksilö- ja ryhmäkuntoutuksen lisäksi vammaan sopeutumisen tukemista ja sosiaaliseen kanssakäymiseen valmentamista. Työnkuvaan kuuluu olennaisena osana yhteistyö omaisten ja lähiympäristön kanssa sekä tiedon antaminen kommunikaatiohäiriöistä ja kielen ja puheen kehittymisestä. Näillä toimenpiteillä pyritään parantamaan yksilön aktiivista osallistumista vuorovaikutustilanteisiin ja vaikuttamaan ympäristöön siten, että kommunikaatiohäiriön aiheuttama haitta-aste jää mahdollisimman vähäiseksi. Puheterapeutti toimii asiantuntijana, koordinaattorina ja toteuttajana kommunikaatiohäiriöiden kuntoutuksessa.

Logopediaa esittelevän videon voit käydä katsomassa YouTubessa.

 

 

Logopedian täydennyskoulutus 2019–2021

Oulun yliopiston logopedian tutkimusyksikkö järjestää vuosina 2019-2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä valtionavustuksella täydennyskoulutusta kliinistä työtä tekeville puheterapeuteille. Koulutus on osallistujille ilmaista, ja osallistua voi myös etäyhteydellä. Pohjois-Pohjanmaan alueen puheterapeuteilla on 10 osallistujan etusijakiintiö koulutuksiin. Syventävän vaiheen logopedian perustutkinto-opiskelijat voivat osallistua koulutuksiin, mikäli paikkoja riittää.  Osallistuminen edellyttää sitoutumista opintojakson suorittamiseen.

Haluaisitko saada infoa täydennyskoulutuksista suoraan omaan sähköpostiisi? Jos vastasit kyllä, laita viestiä Inkeri Tuikalle (inkeri.tuikka@oulu.fi) niin sinut lisätään täydennyskoulutuksista kiinnostuneiden listaan. Laita viestin otsikoksi ”Sähköpostilista” ja sisällöksi ”Haluan liittyä listalle”. Liittyessäsi listalle sähköpostiosoitettasi säilytetään täydennyskoulutushankkeen loppuun saakka, minkä jälkeen se poistetaan.

 

Tulossa alkuvuodesta 2021: Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus (730503S, 5 op) (ilmoittautuminen päättynyt)

Ajankohta: 18.1.–28.2.2021. Koulutus järjestetään kokonaan etäopetuksena.

Koulutuksen kohderyhmä: Laillistetut puheterapeutit sekä logopedian syventävän vaiheen opiskelijat.

Vastuuhenkilö: Inkeri Tuikka (etunimi.sukunimi@oulu.fi)

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Koulutus on osallistujalle ilmaista. Osallistuminen edellyttää sitoutumista opintojakson suorittamiseen. Opintojaksoon sisältyy luento-opetuksen lisäksi oppimistehtäviä. Kyseessä on Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä valtionavustuksella toteutettava hanke (lisätietoja minedu.fi).

 

Lapsenkielen tutkimuskeskus

Puheterapiapalvelut