GS3D - Kansainvälisen ohjelmisto-, järjestelmä- ja palvelukehityksen maisteriohjelma

Kansainvälisen ohjelmisto-, järjestelmä- ja palvelukehityksen maisteriohjelma (Software, Systems and Services Development in the Global Environment, GS3D) on kaksivuotinen kansainvälinen maisteriohjelma, jossa kaikki opetus on englanniksi.

Ohjelma vastaa kansainvälistyvien ICT-yritysten kysyntään. Näissä yrityksissä ohjelmistot ovat tärkeä ja kiinteä osa uusia tuotteita – jopa niin kiinteä, että jokaisen yrityksen voidaan sanoa olevan ohjelmistoyritys.

GS3D-ohjelmasta valmistuvat opiskelijat tuntevat ohjelmistotekniikkaan ja tietojärjestelmiin liittyvät menetelmät ja teknologiat syvällisesti, ymmärtävät ohjelmistoekosysteemeitä ja käyttäjäpohjaisia tuotteita ja palveluja, pystyvät työskentelemään asiantuntijoina ja johtajina globaaleissa ICT-alan yrityksissä, osaavat johtaa monikulttuurisia tiimejä, projekteja ja yksiköitä ja osaavat tehdä akateemista tutkimusta jopa tohtoritasolla saakka sekä osallistua tutkimusryhmien työhön.

 

Lisätietoja

http://www.oulu.fi/university/admissions-contact

 

Liitteet: 

Viimeksi päivitetty: 16.8.2019