Pääaineopintojen vanheneminen ja ajanmukaistaminen sekä TOL:n opintoja sivuaineeena opiskelevat

Tietojenkäsittelytieteiden tutkintoon voidaan pääsääntöisesti sisällyttää vain enintään 10 vuotta vanhoja tietojenkäsittelytieteiden opintosuorituksia.

Mikäli opiskelija haluaa sisällyttää tutkintoonsa yli 10 vuotta vanhoja tietojenkäsittelytieteiden opintosuorituksia, hänen on toimittava seuraavien periaatteiden mukaisesti:

  1. Opiskelija siirtyy noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa uusinta tietojenkäsittelytieteiden opetussuunnitelman (OPS) mukaista tutkintorakennetta.

  2. Uuden tutkintorakenteen mukaisia pakollisia opintojaksoja voidaan korvata aiemmin suoritetuilla vastaavilla opinnoilla. Vastaavuuksista on laadittu opetussuunnitelman uudistusten yhteydessä periaatteet, joita on noudatettava.

  3. Muut aiemmat, uuteen tutkintorakenteeseen kuulumattomat tietojenkäsittely­tieteiden opintojaksot voidaan sisällyttää valinnaisiin opintoihin.

  4. Yli 10 vuotta vanhojen opintosuoritusten osalta opiskelijan on ajanmukaistettava opintojaan suorittamalla Tietojenkäsittelytieteiden osaamisalueet tänään -opintojakso (814342A, 5-15 op). Opintosuoritus kirjataan muihin opintohin.

  5. Opiskelija laatii hyväksyttävän henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), josta ilmenevät kohtien 1 - 4 mukaiset järjestelyt.

Hyväksytty tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmatoimikunnassa (OKTR) 3.3.2016
Hyväksytty tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan koulutustoimikunnassa 17.3.2016

Tietojenkäsittelytieteitä sivuaineena lukevien opinnot vanhenevat myös kymmenessä vuodessa. Opiskelija voi ajanmukaistaa opinnot suorittamalla Tietojenkäsittelytieteiden osaamisalueet tänään -opintojakson (814342A, 5-15op). Ajanmukaistamiskurssia ei voi sisällyttää osaksi sivuainetta.

Viimeksi päivitetty: 5.2.2018