Alumnit

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma on käynnistänyt alumnitoiminnan keväällä 2005. Alumnitoiminta on entisten opiskelijoiden ja yliopiston välistä yhteistyötä; tutkinto-ohjelmasta valmistuneet voivat pitää yhteyttä yliopistoon ja sen kautta muihin alumneihin ja kurssikavereihin sekä olla kontakteissa ja tehdä yhteistyötä nykyisten opiskelijoiden kanssa.

Tietojenkäsittelytieteiden koulutus aloitettiin Oulun yliopistossa 1960-luvun lopussa. Tähän päivään mennessä tutkinto-ohjelmasta on valmistunut jo yli 1300 maisteria. Vuosittain valmistuu 70-90 uutta maisteria alan työtehtäviin. Yhteensä tämä alan ammattilaisten joukko muodostaa jo laajan akateemisen piirin yliopiston ulkopuolelle. Alumniyhteisö voi tukea tutkinto-ohjelmaa ja sen yhteiskuntasuhteiden ylläpitämistä henkilökohtaisen verkostoitumisen kautta. Nykyään tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma tutkimusyksiköineen on noin 800 pääaineopiskelijan sekä noin 90 työntekijän yhteisönä eräs Oulun yliopiston suurimmista ja kansainvälisimmistä.

Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet voivat rekisteröityä mukaan alumnitoimintaan Oulun yliopiston alumni-sivustolla. Rekisteröityneet alumnit saavat tietoa yliopiston toiminnasta sekä mahdollisuuden osallistua erilaisiin seminaareihin ja koulutuksiin.

Alumnitoimintaa halutaan kehittää tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmassa määrätietoisesti ja syventää näin alumnien ja yliopiston välistä yhteistyötä. Esimerkiksi harjoitustöiden ja Pro gradu -tutkielmien teettäminen hyödyttää sekä alumnia ja hänen työpaikkaansa että tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmaa.

Alumnitoimintaa halutaan kehittää yhdessä tietojenkäsittelyn alan toimijoiden kanssa. Sen vuoksi alumnitoiminnassa ja sen kehittämisessä ovat tietojenkäsittelytieteiden laitoksen lisäksi mukana opiskelijoiden ainejärjestö Blanko ry ja Pohjois-Pohjanmaan tietojenkäsittely-yhdistys (POTKY) ry.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Viimeksi päivitetty: 11.11.2016