Matkarahat

Syksyllä 2020 järjestetään apurahahaku virtuaalikursseihin ja -konferensseihin osallistumiseen. Katso lisätiedot alta! 

Matkustusrajoituksista johtuen tavallista matkarahaa ei jaeta syksyn haussa jonka deadline on 15.11.2020.

Oulun yliopiston tutkijakoulu julistaa haettavaksi matkarahoja väitöstutkijoiden kansallisiin ja kansainvälisiin konferenssimatkoihin, kursseihin, tutkijavierailuihin sekä aineistonkeruumatkoihin. Matkarahoja voidaan myöntää osallistumismaksuihin, matkakustannuksiin ja majoitukseen. Jos matkaraha myönnetään konferenssimatkaan, opiskelijan tulee esittää konferenssissa tutkimustuloksiaan (esitelmä tai posteri).

Matkarahaa haettaessa on otettava huomioon seuraavat seikat:

 1. Tutkimusvierailu on vähintään viikon mittainen tutkimustyöhön käytettävä ajanjakso kotimaisessa tai ulkomaisessa tutkimusorganisaatiossa. Muihin kuin aineiston keräämiseen tarkoitettuihin tutkimusvierailuihin vaaditaan kutsukirje vastaanottavasta organisaatiosta.
 2. Mikäli tohtorikoulutussuunnitelmaa ei ole tehty suositusten mukaisessa tavoiteajassa (noin 1. opiskeluvuosi), matkarahan saamisen todennäköisyys vähenee.
 3. Matkarahaa voi hakea ennen konferenssiesityksen tai kurssiosallistumisen varmistumista. Mikäli esitystä tai osallistumista ei hyväksytä, rahoitus peruuntuu.
 4. Rahoitus on käytettävä myönnettyyn tarkoitukseen (ei siirrettävissä).
 5. UniOGSin aiemmin myöntämä rahoitus otetaan huomioon päätöstä tehtäessä.

Matkarahan määrään vaikuttaa matkan kohde ja tarkoitus. Matkarahaa voidaan myöntää enintään 500 euroa kansallisiin konferensseihin ja kursseihin, 1000 euroa Euroopassa ja 1500 euroa Euroopan ulkopuolella järjestettäviin konferensseihin ja kursseihin. Tutkijavierailuihin myönnettävän matkarahan suuruus päätetään tapauskohtaisesti, ylärajana on 4000 euroa. Matkaraha voidaan myöntää väitöstutkijalle enintään kerran vuodessa. Matkakuluja ei makseta takautuvasti: matkan on toteuduttava hakuajan jälkeen.

Matkarahojen vuosittaiset hakuajat

 • 15.11. päättyvässä haussa jaetaan matkarahaa tulevalla kevätlukukaudella (tammi-toukokuu) toteutuviin matkoihin
 • 15.5. päättyvässä haussa jaetaan matkarahaa tulevalla syyslukukaudella (elo-joulukuu) toteutuviin matkoihin
 • Kesäkuukausina (kesä-heinäkuu) tapahtuviin matkoihin voi hakea molemmissa hauissa

HUOM! Yliopiston tämänhetkisten matkustusrajoitusten vuoksi syksyn matkarahahaussa (deadline 15.11.2020) voi hakea apurahaa ainoastaan virtuaalikursseille ja -konferensseihin osallistumiseen.

Työsuhteessa olevat väitöstutkijat laskuttavat matkarahan yliopiston käyttämän matkanhallintajärjestelmän kautta. Muille matkaraha maksetaan apurahana, jonka voi nostaa heti päätöksen jälkeen. Myös muut kuin henkilökuntaan kuuluvat matka-apurahan saaneet väitöstutkijat ovat matkavakuutettuja yliopiston toimesta. Matkavakuutuskortin voi pyytää omasta tutkimusyksiköstä tai noutaa Linnanmaalta huoneesta HR446.

Matkarahan hakeminen

Matkarahaa haetaan  verkkolomakkeella. Hakemukseen liitetään

 1. Pääohjaajan lausunto matkan merkityksestä väitöstutkijalle
 2. Viimeisin seurantaryhmän raportti tai jos väitöstutkijalla ei ole seurantaryhmää, pääohjaajan antama lausunto väitöstyön etenemisestä
 3. Kutsukirje vastaanottavasti organisaatiosta (tutkimusvierailut)

Lähetä liitteet osoitteeseen uniogs (at) oulu.fi. Epätäydellisiä tai hakuajan päättymisen jälkeen saapuvia hakemuksia ei arvioida.

Matkarahan saajat julkaistaan päätöksen jälkeen UniOGS:in verkkosivulla.

Lisätietoja matkarahoista voit kysyä tutkijakoulun koordinaattoreilta.

Syksyn 2020 apurahahaku virtuaalikursseihin ja -konferensseihin osallistumiseen

Voit hakea rahoitusta virtuaalikurssille tai -konferenssiin osallistuessasi niihin etäyhteydellä. Hakuaika loppuu 15.11.2020. Konferenssin/kurssin/vierailun tulee ajoittua kevään 2021 aikana (tammikuu-toukokuu).

Tohtoritasoiselle verkkokurssille tai virtuaalikonferenssiin osallistumiselle voit hakea  apurahaa joka käytetään osallistumismaksun kattamiseen. Verkkokurssin tai virtuaalikonferenssin tulee olla tasoltaan ja sisällöltään sopiva hakijan tohtoriopintoihin. Hakijan tulee etsiä sopiva kurssi/konferenssi itse. Huomaa, että monet verkkokurssit/konferenssit ovat myös ilmaisia. Näihin osallistumisesta on mahdollista saada opintopisteitä ohjaajan arvion mukaan. Hae apurahaa verkkokurssille tai virtuaalikonferenssiin verkkolomakkeella (lomake avataan haun avautuessa syys-lokakuussa 2020). 

Lähetä hakulomakkeen liitteeksi vaadittava ohjaajan lausunto osoitteeseen uniogs (at) oulu.fi. Ohjaajan lausunnon tulee sisältää:

 1. Perustelu kurssin/konferenssin tärkeydestä 
 2. Perustelu kurssin/konferenssin sopivuudesta hakijan tohtoriopintoihin (onko suoritus tohtoriopintotasoinen)
 3. Ohjaajan arvio myönnettävissä olevasta opintopistemäärästä

 

Viimeksi päivitetty: 11.9.2020