Matkarahat

Oulun yliopiston tutkijakoulu julistaa haettavaksi matkarahoja väitöstutkijoiden kansallisiin ja kansainvälisiin konferenssimatkoihin, kursseihin, tutkijavierailuihin sekä aineistonkeruumatkoihin. Matkarahoja voidaan myöntää osallistumismaksuihin, matkakustannuksiin ja majoitukseen. Jos matkaraha myönnetään konferenssimatkaan, opiskelijan tulee esittää konferenssissa tutkimustuloksiaan (esitelmä tai posteri).

Matkarahaa haettaessa on otettava huomioon seuraavat seikat:

 1. Tutkimusvierailu on vähintään viikon mittainen tutkimustyöhön käytettävä ajanjakso kotimaisessa tai ulkomaisessa tutkimusorganisaatiossa. Muihin kuin aineiston keräämiseen tarkoitettuihin tutkimusvierailuihin vaaditaan kutsukirje vastaanottavasta organisaatiosta.
 2. Mikäli tohtorikoulutussuunnitelmaa ei ole tehty suositusten mukaisessa tavoiteajassa (noin 1. opiskeluvuosi), matkarahan saamisen todennäköisyys vähenee.
 3. Matkarahaa voi hakea ennen konferenssiesityksen tai kurssiosallistumisen varmistumista. Mikäli esitystä tai osallistumista ei hyväksytä, rahoitus peruuntuu.
 4. Rahoitus on käytettävä myönnettyyn tarkoitukseen (ei siirrettävissä).
 5. UniOGSin aiemmin myöntämä rahoitus otetaan huomioon päätöstä tehtäessä.

Matkarahan määrään vaikuttaa matkan kohde ja tarkoitus. Matkarahaa voidaan myöntää enintään 500 euroa kansallisiin konferensseihin ja kursseihin, 1000 euroa Euroopassa ja 1500 euroa Euroopan ulkopuolella järjestettäviin konferensseihin ja kursseihin. Tutkijavierailuihin myönnettävän matkarahan suuruus päätetään tapauskohtaisesti, ylärajana on 4000 euroa. Matkaraha voidaan myöntää väitöstutkijalle enintään kerran vuodessa. Matkakuluja ei makseta takautuvasti: matkan on toteuduttava hakuajan jälkeen.

Matkarahojen vuosittaiset hakuajat:

 • 15.11. päättyvässä haussa jaetaan matkarahaa tulevalla kevätlukukaudella (tammi-toukokuu) toteutuviin matkoihin
 • 15.5. päättyvässä haussa jaetaan matkarahaa tulevalla syyslukukaudella (elo-joulukuu) toteutuviin matkoihin
 • Kesäkuukausina (kesä-heinäkuu) tapahtuviin matkoihin voi hakea molemmissa hauissa

Työsuhteessa olevat väitöstutkijat laskuttavat matkarahan yliopiston käyttämän matkanhallintajärjestelmän kautta. Muille matkaraha maksetaan apurahana, jonka voi nostaa heti päätöksen jälkeen. Myös muut kuin henkilökuntaan kuuluvat matka-apurahan saaneet väitöstutkijat ovat matkavakuutettuja yliopiston toimesta. Matkavakuutuskortin voi pyytää omasta tutkimusyksiköstä tai noutaa Linnanmaalta huoneesta HR446.

Matka-apurahan hakeminen

Matkarahaa haetaan tällä lomakkeella. Hakemukseen liitetään

 1. Pääohjaajan lausunto matkan merkityksestä väitöstutkijalle
 2. Viimeisin seurantaryhmän raportti tai jos väitöstutkijalla ei ole seurantaryhmää, pääohjaajan antama lausunto väitöstyön etenemisestä
 3. Kutsukirje vastaanottavasti organisaatiosta (tutkimusvierailut)

Epätäydellisiä tai hakuajan päättymisen jälkeen saapuvia hakemuksia ei arvioida.

Matkarahan saajat julkaistaan päätöksen jälkeen UniOGS:in verkkosivulla.

Lisätietoja matkarahoista voit kysyä tutkijakoulun koordinaattoreilta.

Huomaathan, että tarvitset viimeisimmän version Adobe Reader ohjelmasta, jotta voit avata ja tallettaa hakulomakkeen. Voit ladata ilmaisen ohjelman täältä. Kun tallennat lomaketta omalle koneellesi, käytä "Save" tai "Save as..." komentoja. "Print to pdf"-komento hävittää lomakkeen valikot ja kirjoitusalustat.

Viimeisin version Adobe Reader-ohjelmasta Macintosh (Apple)  koneelle voit ladata täältä.

Viimeksi päivitetty: 14.1.2020