Opintovaatimukset terveystieteet

Tohtorintutkinto-ohjelma: Terveystieteet
Vastuuhenkilö: Maria Kääriäinen

Kokonaisopintopistemäärä: 20 op

Yleis- ja valmiustaito opinnot 4 op:

 • Introduction to doctoral training 1 op
 • Tieteellinen tutkimus ja etiikka 2 op
 • Seurantaryhmän raportointi ja tapaamiset 1 op

Tieteenalakohtaiset opinnot 16 op:

 • Tohtorikoulutussuunnitelma 3 op
 • Tutkimussuunnitelma ja seminaari; seminaari 1 op
 • Systemaattinen kirjallisuuskatsaus 5 op
 • Opiskelija valitsee yhden seuraavista 5 op opintojaksoista:
  • Teorian kehittäminen ja testaaminen
  • Interventiotutkimus
  • Rekisteritutkimus
  • Valtakunnalliset ja kansainväliset terveystieteiden opinnot
  • Näytön tiivistäminen terveydenhuollon käyttöön
 • Kansainvälinen tutkimusseminaari tai hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusseminaari, 1 op
 • Tieteellinen kokous, tutkimusvierailu tai opetustehtävä, 1 op (opetustehtävät 0-2 op, kun opiskelija on suorittanut väh. 2 op korkeakoulupedagogiikan opintoja)

Tohtorintutkinto-ohjelman rakenteessa on esitetty suosituksia opintojen aikataulutuksesta:

Tutkintorakennekaavio 2020-2021

 

 

Viimeksi päivitetty: 25.6.2020