Suosituksia opintopistemääristä erilaisista tohtoriopintoihin liittyvistä tehtävistä

Tieteelliset kokoukset

 • Kansallinen konferenssi - posteri               0,5 op
 • Kansallinen konferenssi - esitelmä             1,0 op
 • Kansainvälinen konferenssi - posteri         1-2 op
 • Kansainvälinen konferenssi - esitelmä       1-2 op
 • Konferenssin järjestäminen                        1-2 op

Osallistuminen tieteellisiin seminaareihin 0,5 op/10h
Osallistuminen luentokurssille (sis. opiskelijan omaa työtä) 1 op/10h

Tutkimusvierailu

 • muussa kotimaisessa tutkimuslaitoksessa (+raportti) 0,5 op/vk
 • ulkomaisessa tutkimuslaitoksessa (+ raportti) 1,0 op/vk

Opetus

Oman alan opetuksesta annettavat opintopisteet, kun opiskelija on suorittanut korkeakoulupedagogiikan opintoja vähintään 2 op:

 • Luennointi (vaativuustasosta riippuen) 2-3 op/10h
 • Harjoitukset 0,5 - 1 op/10h
 • Kanditutkielman tai pro gradu -tutkielman ohjaus 0,5 - 2 op/työ

Hallinnon jatko-opiskelijaedustaja

 • Varsinaisen ja/tai varajäsenen aktiivinen osallistuminen UniOGS:n koulutuksen kehittämisryhmän, johtoryhmän tai tohtorikoulutustoimikunnan kokouksiin (väh. 4 kokousta/vuosi)
 • 1 op/vuosi, maksimissaan 4 vuoden ajalta
 • Jäsen voi kalenterivuoden jälkeen hakea opintopistettä, ole yhteydessä UniOGS-koordinaattoriin

Yleisohje eri tehtävistä saatavien opintopisteiden määrittelyyn: 1 opintopiste vastaa 27 h työtä.

Jos opintosuoritukselle ei löydy sopivaa Oodi-koodia, pääohjaaja voi hyväksyä suorituksen käyttämällä lomakepankin
lomaketta kohdasta " Lomake opintopisteiden hakemiseen ".
 

 

 

Viimeksi päivitetty: 10.6.2020