Suosituksia opintopistemääristä erilaisista tohtoriopintoihin liittyvistä tehtävistä

Tieteelliset kokoukset

  • Kansallinen konferenssi - posteri               0,5 op
  • Kansallinen konferenssi - esitelmä             1,0 op
  • Kansainvälinen konferenssi - posteri         1-2 op
  • Kansainvälinen konferenssi - esitelmä       1-2 op
  • Konferenssin järjestäminen                        1-2 op

Osallistuminen tieteellisiin seminaareihin 0,5 op/10h
Osallistuminen luentokurssille (sis. opiskelijan omaa työtä) 1 op/10h

Tutkimusvierailu

  • muussa kotimaisessa tutkimuslaitoksessa (+raportti) 0,5 op/vk
  • ulkomaisessa tutkimuslaitoksessa (+ raportti) 1,0 op/vk

Oman alan opetuksesta annettavat opintopisteet, kun opiskelija on suorittanut korkeakoulupedagogiikan opintoja vähintään 2 op:

  • Luennointi (vaativuustasosta riippuen) 2-3 op/10h
  • Harjoitukset 0,5 - 1 op/10h
  • Kanditutkielman tai pro gradu -tutkielman ohjaus 0,5 - 2 op/työ

Yleisohje eri tehtävistä saatavien opintopisteiden määrittelyyn: 1 opintopiste vastaa 27 h työtä.

Jos opintosuoritukselle ei löydy sopivaa Oodi-koodia, pääohjaaja voi hyväksyä suorituksen käyttämällä lomakepankin
lomaketta kohdasta " Lomake opintopisteiden hakemiseen ".
 

 

 

Viimeksi päivitetty: 29.1.2019