Elinikäinen terveys

Luomme uutta tietoa terveyteen vaikuttavista tekijöistä ja edistämme sen avulla elinikäistä terveyttä. Tutkimme ihmiselämää sikiönkehityksestä vanhuuteen saakka kohteina molekulaariset ja fysiologiset ominaisuudet sekä ympäristölliset, yhteiskunnalliset ja psykososiaaliset tekijät. Yhdistämme ICT-osaamisen terveyden ja palvelujen tutkimukseen uusien innovaatioiden luomiseksi connected health -aihealueella.

Fokusalueen monitieteistä tutkimustoimintaa koordinoi Biocenter Oulu. Tutkimusta tehdään pääasiassa biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnassa, lääketieteellisessä ja luonnontieteellisessä tiedekunnassa, sekä yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Medical Research Center Oulussa.

Tutustu tutkijaan

Kristina Mikkosen johtama ryhmä tutkii sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden koulutusta ja osaamista, työhön liittyviä oppimisympäristöjä ja ohjausta, maahanmuuttajien työllistymistä terveydenhuollossa sekä digitaalitekniikan koulutusta.

Kännykkä mittaa hengityksen helppoutta

Infrastruktuureita ja yhteistyökumppaneita

Oulun yliopiston infrastruktuurit ovat korkean tason tutkimusinfrastruktuureja, jotka palvelevat laajaa asiakaskuntaa avoimen tieteen periaatteella. Biocenter Oulun tutkimusinfrastruktuurit palvelevat akateemisia ja muita asiakkaita tutkimus- ja tuotekehitysprojekteissa. Nämä infrastruktuurit kuuluvat maanlaajuiseen Biokeskus Suomi -tutkimusinfrastruktuuriverkostoon ja ovat osa kansainvälisiä ESFRI Infrafrontier, Euro-BioImaging ja Instruct -infrastruktuureita. Biopankki Borealis on osa kansallista biopankkiverkostoa.