Biologia

Biologia, Biologian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 

 • Käytössäsi ovat modernit molekyylibiologian laboratoriot, maastotyömenetelmät ja kenttäkurssit

 • Saat kiinnostavia kansainvälisiä harjoittelumahdollisuuksia huippulaboratorioissa ja kenttäasemilla

 • Korkeatasoinen ekologian ja evoluutiobiologian tutkimus niveltyy opintoihin monikulttuurisessa opiskeluympäristössä

Lue lisää ja hae

Biologian tutkinto-ohjelmassa opiskelija omaksuu perustiedot eliökunnan kehityksestä ja monimuotoisuudesta; geenien, solujen ja eliöiden ominaispiirteistä, rakenteesta, toiminnoista ja niiden säätelystä sekä eliöiden käyttäytymisestä ja vuorovaikutussuhteista niin elollisen kuin elottoman ympäristön kanssa. Opiskelija oppii käytännön molekyylibiologisia menetelmiä ajantasaisissa laboratorioissa ja maastotyömenetelmiä sekä luonnonlukutaitoa kenttäkursseilla.

Biologian tutkinto-ohjelmasta valmistuu aineenopettajia, luonnontieteen kandidaatteja sekä maistereita pääaineena joko ekologia tai genetiikka ja fysiologia. Aineenopettajan pääaine on biologia ja sivuaineina yleisimmin maantiede sekä aineenopettajan pedagogiset opinnot. Biologian opiskelijoille on tarjolla kiinnostavia kansainvälisiä harjoittelu- ja vaihto-opiskelumahdollisuuksia molekyylibiologian huippulaboratorioissa ja kenttätöissä tropiikista aina arktiselle alueelle saakka.

Ekologiaa pääaineenaan opiskelleet maisterit sijoittuvat erilaisiin tutkimuslaitosten tai konsulttiyrityksien tehtäviin ja/tai opettajiksi. Genetiikkaan ja fysiologiaan suuntautuneet sijoittuvat puolestaan yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten palvelukseen, maatalouden- ja metsäntutkimukseen liittyviin laitoksiin sekä lääkeyritysten ja muiden bioalan yritysten palvelukseen.

Aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdon mukaan tutkinnon suorittaneet biologit saavat pätevyyden opettaa peruskoulun, lukion tai jonkin muun oppilaitoksen aineenopettajina. Aineenopettajiksi valmistuneita toimii myös monissa muissa opetus- ja koulutustehtävissä.

Biologien työnimikkeitä:

 • biologian, maantiedon ja terveystiedon lehtori
 • kalastusbiologi
 • ympäristötarkastaja
 • suojelubiologi
 • ympäristöasiantuntija

Suositeltavia lukioaineita ovat:

 • biologia
 • matematiikka
 • äidinkieli