Informaatiotutkimus

Informaatiotutkimus, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

 • Saat valmiudet asiantuntijatehtäviin esimerkiksi yrityksissä, kirjastoissa ja muissa tietoperustaisissa organisaatioissa

 • Voit valita vapaasti sivuaineita monitieteisen Oulun yliopiston laajasta koulutustarjonnasta

 • Opintoja tukee työelämään valmentava harjoittelu ja pääset halutessasi kansainväliseen opiskelijavaihtoon

Lue lisää ja hae

Informaatiotutkimus on viestintätiede. Se on ihmistiede, jossa ollaan kiinnostuneita ihmisten ja tiedon vuorovaikutuksesta arkielämän ja työn ympäristöissä. Tässä tiedon vaikuttavuus sekä informaatio-, media- ja monilukutaidot ovat tärkeitä. Tietoa ja muuta kulttuurista sisältöä tuotetaan, hallitaan, hankitaan, jaetaan ja käytetään erilaisten informaatio- ja viestintäteknologian avulla. Opinnot valmistavat suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus- ja asiantuntijatyöhön. Tällaisia tehtäviä on yrityksissä, kirjastoissa, arkistoissa, museoissa, järjestöissä tai opetuksen ja hallinnon aloilla. 


Informaatiotutkimuksen opiskelijana voit valita sivuaineesi mielenkiintosi mukaan monitieteisen Oulun yliopiston opintotarjonnasta. Viestintäalan osaamista voit vahvistaa valitsemalla sivuaineeksi Suomessa ainutlaatuisen tiedeviestinnän maisteriohjelman tarjoamia opintoja.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • tietoasiantuntija
 • tietopalvelupäällikkö
 • kirjastonhoitaja
 • informaatikko
 • kirjastonjohtaja

Suositeltavia lukioaineita ovat:

 • äidinkieli
 • englanti
 • yhteiskuntaoppi
 • historia