Haluan opiskella kemiaa

Kemia

Kemia, Kemian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Luonnonvarojen kestävällä ja vastuullisella hyödyntämisellä on erittäin suuri vaikutus ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämisessä. Kun halutaan kehittää kestävän kehityksen mukaisia uusia tuotteita, materiaaleja ja menetelmiä, kemian ymmärrys ja osaaminen ovat keskeisessä roolissa.

  • Voit sisällyttää tutkintoon laajasti teknillisiä ja luonnontieteellisiä aineita.
  • Harjoittelet Suomen moderneimmissa opetuslaboratorioissa.
  • Voit työllistyä tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin Suomen suurimmalle vientialalle, kemian teollisuuteen.

Kemian asiantuntija parantaa maailmaa

Kemian ymmärrys ja osaaminen on ratkaisevan tärkeää, kun halutaan kehittää kestävän kehityksen mukaisia uusia tuotteita, materiaaleja ja menetelmiä sekä ratkaista globaaleja ongelmia, jotka liittyvät esimerkiksi puhtaan veden riittävyyteen ja energiantuotantoon.

Maailma hahmottuu alkuaineiden ja molekyylien tasolta

Kemian osaajana opit hahmottamaan maailmaa alkuaineiden ja molekyylien tasolta. Pääset tarkastelemaan kemiallisen maailman syy- ja seuraussuhteita ja opit löytämään ratkaisuja keskeisiin globaaleihin ongelmiin, esimerkiksi puhtaan veden riittävyyteen ja kestävään energian tuottamiseen liittyen.

Kemian tutkinto-ohjelmalla on Oulun yliopistossa läheinen yhteys tekniikan aloihin, joten voit sisällyttää tutkintoosi myös teknillisiä aineita kuten prosessitekniikkaa.

Vankan perustan opinnoillesi muodostavat kemian eri osa-alueiden, analyyttisen, fysikaalisen, epäorgaanisen, orgaanisen ja soveltavan kemian opintojaksot. Niiden lisäksi voit suorittaa laaja-alaisesti muita tutkintoasi tukevia sivuaineita, kuten fysiikkaa ja matematiikkaa.

 

 

35

aloituspaikkoja

 

173

eri työnimikkeitä

 

40 %

työllistynyt yritykseen

 

Laboratoriotyöskentely tutuksi

Osana opintoja opit työskentelemään laboratoriossa, ja kandivaiheen jälkeen pääset syventymään analyyttisen, epäorgaanisen, fysikaalisen, orgaanisen tai soveltavan kemian osa-alueisiin.

Kemian asiantuntijana voit työskennellä monilla työnantajasektoreilla tai valmistua joko kemian tai matemaattisten aineiden aineenopettajaksi.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

  • kemian opettaja
  • tuotekehityspäällikkö
  • ympäristökemisti
  • tutkija
  • koordinaattori

 

 

Kiinnostuitko kemiasta?

Lue lisää ja hae Opintopolussa