Kemia

Kemia, Kemian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

 • Voit sisällyttää tutkintoon laajasti teknillisiä ja luonnontieteellisiä aineita

 • Harjoittelet Suomen moderneimmissa opetuslaboratoriotiloissa

 • Voit työllistyä Suomen suurimman vientialan, kemian teollisuuden, tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin

Lue lisää ja hae

Kemian osaaja hahmottaa ympäröivän maailmamme alkuaine- ja molekyylitasolta. Hänellä on keinot tarkastella kemiallisen maailman syy- ja seuraussuhteita kemian lainalaisuuksien pohjalta. Kemistillä on käsissään tiedolliset ja taidolliset työkalut, joiden avulla hän pystyy löytämään ratkaisun avaimia keskeisiin globaaleihin ongelmiin, kuten puhtaan veden riittävyyteen sekä energian tuottamiseen kestävin menetelmin.

Kemian tutkinto-ohjelma sijoittuu Oulun yliopistossa ainutlaatuisella tavalla teknilliseen tiedekuntaan, minkä ansiosta tutkintoon on helppo sisällyttää runsaasti teknillisiä aineita kuten prosessitekniikkaa. Opintojen vankan pohjan muodostavat kemian eri osa-alueiden opintojaksot. Lisäksi voi suorittaa laajasti muita tutkintoa tukevia sivuaineita, kuten fysiikkaa ja matematiikkaa. Kemian opintoihin sisältyy runsaasti ohjattua laboratoriotyöskentelyä Suomen uusimmissa opetus- ja tutkimuslaboratorioympäristöissä.

Kemisti tuntee kemian käsitteistön, osaa toimia ja ohjata toimintaa laboratorioympäristöissä sekä käsitellä kemikaaleja turvallisesti. Syventyminen analyyttisen, epäorgaanisen, fysikaalisen, orgaanisen tai soveltavan kemian osa-alueeseen tapahtuu opintojen kandidaattivaiheen jälkeen.

Kemian tutkinto-ohjelmasta valmistuu monipuolisesti asiantuntijoita ja tutkijoita, jotka voivat työskennellä monilla eri työnantajasektoreilla. Lisäksi kemian tutkinto-ohjelmasta voi valmistua kemian tai matemaattisten aineiden aineenopettajaksi kemia pääaineena.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • kemian opettaja
 • tuotekehityspäällikkö
 • ympäristökemisti
 • Senior Scientist
 • Global New Substance Coordinator

Suositeltavia lukioaineita ovat:

 • kemia
 • matematiikka
 • fysiikka
 • äidinkieli