Konetekniikka

Konetekniikka, Konetekniikan tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
 

 • Seitsemän erityyppistä erikoistumisalaa, joista voit valita omasi

 • Erinomaiset työllistymismahdollisuudet kansainvälisissä yrityksissä

 • Monipuolinen opiskeluympäristö, johon kuuluvat uudenlaiset ohjelmointityökalut ja 3D-tulostimet

Lue lisää ja hae

Konetekniikkaa sovelletaan hyvin erilaisiin kohteisiin ja se on osa jokapäiväistä elinympäristöämme. Konetekniikan tutkinto-ohjelmassa koulutetaan osaajia, jotka tuntevat erilaisille laitteille, rakenteille ja koneille asetetut vaatimukset sekä osaavat suunnitella ja kehittää niiden toimintaa, luotettavuutta ja materiaaleja. Opiskelijat oppivat käyttämään perinteisten koneiden lisäksi uudenaikaisia 3D-tulostuslaitteita sekä laser- ja vesileikkaustyöstökoneita. Nämä tarjoavat nykyaikaisen infrastruktuurin alan opetukseen ja tutkimukseen.

Tutkinto sisältää:

 • matemaattis-luonnontieteellisiä perusopintoja, kuten materiaalitekniikkaa, matematiikkaa ja fysiikkaa
 • konetekniikassa tarvittavia opintoja ja harjoituksia liittyen automaatioon, konediagnostiikkaan, tuotantotekniikkaan ja sovelluskohteiden mukaisiin erityiskysymyksiin

Auto- ja työkonetekniikan diplomi-insinööri hallitsee liikkuvien koneiden suunnittelun ja kehittämisen.

Koneensuunnittelun diplomi-insinööri taitaa kalliiden investointituotteiden asiakaslähtöisen suunnittelun ja kehittämisen.

Materiaalitekniikan diplomi-insinööri hallitsee materiaalien ominaisuudet ja kehittää käyttökohteisiin paremmin soveltuvia materiaaleja.

Mekatroniikan ja konediagnostiikan diplomi-insinööri kehittää ja suunnittelee koneiden automaatiota ja analysoi koneiden ja tuotantolaitosten kuntoa.

Teknillisen mekaniikan diplomi-insinööri analysoi ja mitoittaa rakenteita kestämään halutulla tavalla.

Tuotantotekniikan diplomi-insinööri tuntee koneteknisten tuotteiden valmistustekniikat ja valmistukseen liittyvän automatisoinnin.

Näiden lisäksi konetekniikan kandidaatin tutkinnossa voi suuntautua kaivostekniikkaan, jonka jälkeen opiskelija siirtyy DI-vaiheessa Kaivos- ja rikastustekniikan tutkinto-ohjelmaan.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • tutkimusinsinööri
 • tuotekehitysinsinööri
 • konepajan päällikkö
 • tuotantojohtaja
 • suunnitteluinsinööri

Suositeltavia lukioaineita ovat:

 • matematiikka
 • fysiikka
 • kemia
 • englanti