Innovaatio- ja yrittäjyystoiminta

Oulun yliopisto on yksi Suomen merkittävimmistä innovaatioyliopistoista. Uusia keksintöjä ja liikeideoita syntyy niin tutkimuksesta kuin opiskelujen lomassa. Yliopisto edistää yrittäjyyttä järjestämällä sitä tukevia koulutuksia ja tapahtumia sekä tarjoamalla palveluja keksintöjen ja liikeideoiden eteenpäin viemiseksi.

 

Tutkimuksesta liiketoimintaa

Yliopistossa tehtävä tutkimus tuottaa monenlaisia tuloksia: uutta tietoa, biologisia materiaaleja, tietokoneohjelmia, tietokantoja, keksintöjä ja uusia liikeideoita. Ne luovat pohjan lukuisille julkaisuille ja yhteistyöprojekteille, mutta myös uuden liiketoiminnan synnyttämiselle.

Vuosittain yliopiston työntekijät tekevät n. 60 keksintöilmoitusta. Uusia tutkimuslähtöisiä yrityksiä syntyy vuosittain 2-4.

Yhteiskehittäminen ja yrittäjyys

Oulun yliopiston opiskelijoille ja tutkijoille on viime vuosina avattu uusia reittejä yrittäjyyteen ja heitä kannustetaan yrittäjämäiseen ajatteluun. Tuemme hedelmällistä vuoropuhelua opiskelijoiden, tutkijoiden ja yritysten välillä ja järjestämme yhteisiä ideatyöpajoja ja -kiihdyttämöitä.