Hallitus

Oulun yliopiston hallitus 2018–2021:

Sakari Kallo, CTO (2018–2021, hallituksen puheenjohtaja)
Liisa Jaakonsaari, vanhempi neuvonantaja (5/2019–2023, hallituksen varapuheenjohtaja)
Juhani Damski, pääjohtaja (2020–2023)
Anni Huhtala, Associate Research Professor (2018–2021)
Anna Rotkirch, tutkimusprofessori (9/2018–)
Kalervo Väänänen (2020–2023)
Marko Huttula, professori
Petri Lehenkari, professori
Kimmo Kontio, tutkijatohtori
Jukka Hiltunen, lehtori
Joni Ollikainen, kauppatieteiden ylioppilas (2020–2021)
Timo Veijola, tekniikan ylioppilas (2020–2021)

Hallituksen pöytäkirjat

 

Hallituksen tehtävistä on säädetty yliopistolain 14§:ssä:

Hallituksen tehtävänä on:
1) päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista;
2) päättää yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös;
3) vastata yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille;
4) huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä;
5) hyväksyä yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot yliopistoa koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa;
6) hyväksyä yliopistolain 48 §:n mukainen opetusministeriön kanssa tehtävä sopimus yliopiston puolesta;
7) valita rehtori sekä erottaa rehtori, jos siihen on tehtävän luonne huomioon ottaen hyväksyttävä ja perusteltu syy;
8) hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta;
9) tehdä opetusministeriölle ehdotus yliopiston koulutusvastuun muuttamisesta;
10) päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä; sekä

Hallituksen tehtävänä on lisäksi valita suoraan rehtorin alaisuudessa toimiva johtava henkilöstö, jollei se ole siirtänyt tehtävää muulle yliopiston toimielimelle.

Viimeksi päivitetty: 13.11.2020