Hallitus

Oulun yliopiston hallitus 2018–2021:

Risto Murto, toimitusjohtaja (2018–2019, hallituksen puheenjohtaja)
Liisa Hyssälä, vanhempi neuvonantaja (2016–2019)
Anni Huhtala, ylijohtaja (2018–2021)
Liisa Jaakonsaari, vanhempi neuvonantaja (5/2019–2023)
Sakari Kallo, tuotantojohtaja (2018–2021)
Anna Rotkirch, tutkimusprofessori (9/2018–)
Pasi Sahlberg, vieraileva professori (2016–2018)
Mari Walls, pääjohtaja (2016–5/2018)
Marko Huttula, professori
Petri Lehenkari, professori
Kimmo Kontio, tutkijatohtori
Jukka Hiltunen, lehtori
Jonne Kettunen, kauppatieteiden ylioppilas (2018–2019)
Miina-Anniina Heiskanen, kauppatieteiden ylioppilas (2018–2019)

Hallituksen pöytäkirjat

 

Hallituksen tehtävistä on säädetty yliopistolain 14§:ssä:

Hallituksen tehtävänä on:
1) päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista;
2) päättää yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös;
3) vastata yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille;
4) huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä;
5) hyväksyä yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot yliopistoa koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa;
6) hyväksyä yliopistolain 48 §:n mukainen opetusministeriön kanssa tehtävä sopimus yliopiston puolesta;
7) valita rehtori sekä erottaa rehtori, jos siihen on tehtävän luonne huomioon ottaen hyväksyttävä ja perusteltu syy;
8) hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta;
9) tehdä opetusministeriölle ehdotus yliopiston koulutusvastuun muuttamisesta;
10) päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä; sekä

Hallituksen tehtävänä on lisäksi valita suoraan rehtorin alaisuudessa toimiva johtava henkilöstö, jollei se ole siirtänyt tehtävää muulle yliopiston toimielimelle.

Viimeksi päivitetty: 25.6.2019