Organisaatio

Oulun yliopiston organisaatio koostuu yliopistotason päättävistä elimistä sekä tiedekunnista ja niihin kuuluvista tutkimusyksiköistä.

Yliopistossa ylin päätöksenteon elin on hallitus, jossa on 12 jäsentä. Hallitus päättää muun muassa yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista.

Yliopistokollegio on 24-jäseninen elin, jonka tehtävänä on päättää muun muassa hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta. Kollegio myös vahvistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Yliopiston toimintaa johtaa rehtori. Kolme vararehtoria vastaa kukin omasta alueestaan: koulutuksesta, tutkimuksesta ja yhteistyösuhteista.

Oulun yliopistossa on 8 tiedekuntaa: biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, humanistinen tiedekunta, kasvatustieteiden tiedekunta, luonnontieteellinen tiedekunta, lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, teknillinen tiedekunta ja tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta. Arkkitehtuurin tiedekunta ja kaivannaisalan tiedekunta yhdistyivät teknilliseen tiedekuntaan vuonna 2018.