Siirtohaku

Jos olet aloittanut opinnot tutkintoon johtavassa koulutuksessa suomalaisessa yliopistossa ja haluaisit vaihtaa opiskelupaikkasi toiseen, voit siirtohaussa hakea opiskelupaikan vaihtoa.

Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otettua opiskelijaa, jonka opiskeluoikeus siirtyy korkeakoulusta toiseen tai korkeakoulun sisällä tutkinnosta toiseen.

Hae siirtohaussa, jos sinulla on kandidaattiopinnot kesken ja

  • haluat vaihtaa saman tai läheisen alan opintoihin toiseen yliopistoon
  • haluat vaihtaa opiskeluoikeutesi läheisen alan opintoihin Oulun yliopistossa niin, että tavoitetutkintosi vaihtuu

Jos haet siirtoa saman koulutusalan sisällä eikä tavoitetutkinto vaihdu, hae pääaineen/tutkinto-ohjelman vaihtoa omassa tiedekunnassasi.

Jos olet jo suorittanut kandidaatin tutkinnon, hae suoraan maisterikoulutukseen maisterihaussa.

Siirtohakua ei ole

  • pääaineen tai suuntautumisen valinta, vaikka siihen liittyisi jonkinlaista karsintaa tai valintaprosessi
  • maisterivaiheen koulutukseen hakeutuminen.

 

Hakumenettely ja haun aikataulu

Oulun yliopistoon haetaan valtakunnallisessa Opintopolku -palvelussa, osoitteessa www.opintopolku.fi.
Siirtohaun hakuaika syksyllä 2020 alkaviin opintoihin on 4.-18.5.2020 (klo 15.00).

Opintopolusta löydät myös tarkat tiedot kaikista siirtohaun hakukohteistamme valintaperusteineen.

Tarkista tärkeät päivämäärät.

 

Tulosten julkistaminen

Voit seurata omien valintojen etenemistä kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun. Tulokset julkistetaan Opintopolussa 15.7.2020 mennessä.

 

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikan vastaanotto tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 22.7.2020 klo 15.00 mennessä.

Valituksi tulleen ja paikan vastaanottaneen hakijan on ilmoittauduttava yliopistoon joko läsnä- tai poissaolevaksi. Ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle vain, jos suorittaa asevelvollisuutta, siviilipalvelua tai naisten vapaaehtoista asepalvelua on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai ei voi sairauden tai vamman vuoksi aloittaa opintoja ja on siis poissa lukukauden tai lukuvuoden.

 

Aikaisempi opiskeluoikeutesi päättyy

Kun otat uuden opiskelupaikan vastaan siirtohaun jälkeen, aikaisempi opiskeluoikeutesi päättyy. Opintojen suoritusaika ei pitene. Uuden tutkinnon tavoitteellisesta opiskeluajasta vähennetään se aika, jonka olet jo käyttänyt aloittamasi tutkinnon suorittamiseen.

Jos olet saanut opiskeluoikeuden sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon ja siirryt kesken alemman tutkinnon, myös ylemmän tutkinnon opiskeluoikeus siirtyy vastaavasti.