Heidi Siira

Heidi Siira

MSc

Yliopisto-opettaja, tohtoriopiskelija

Biografia

Olen yliopisto-opettaja ja tohtoriopiskelija Oulun yliopistossa hoitotieteen ja terveydenhuollon tutkimusyksikössä, työskentelen koordinaattorina ikääntyvien kuntoutumista edistävän hoitotyön tutkimus- ja osaamiskeskus GeroNursing Centressä (GNC). Viimeistelen parhaillaan väitöskirjaani ikääntyvien näkövammaisten henkilöiden terveyteen liittyvästä elämänlaadusta ja siihen yhteydessä olevista tekijöistä näönkuntoutuksen eri vaiheissa. Taustani ja ydinosaamiseni liittyvät laaja-alaisesti vanhenemiseen ja vanhuuteen, kuntoutukseen ja aistivammaisuuteen. Minulla on monipuolisesti kokemusta työskentelystä ikääntyneiden parissa eri sosiaali- ja terveydenhuollon sektoreilla sekä kokemusta ammatillisesta koulutuksesta. Olen osallistunut aktiivisesti useisiin alani kansainvälisiin konferensseihin sekä verkostoitunut muiden tutkijoiden kanssa erilaisilla jatko-opiskelijoille suunnatuilla kursseilla. Haluan tehdä ja edistää työelämälähtöistä tutkimusta, joka on yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja merkityksellistä.

Tutkimusaiheet

  • Ikääntyvien hyvinvointi, elämänlaatu ja kuntoutumista edistävä hoitotyö
  • Vammaisuus myöhemmällä iällä, erityisesti kuulo- ja näkövammaisuus
  • Kuntoutus

Valikoidut julkaisut

Kariniemi K, Siira H, Kyngäs H, Kaakinen, P (2020) ”Vanhakin on ihminen” Ikääntyneiden kokemuksia vahvuuksistaan, voimavaroistaan ja kotihoidosta. Gerontologia 34 (1), 25-42.

Heidi J Siira, Aura A Falck, Helvi A Kyngäs. (2019) Low vision rehabilitation over the course of a year: The experiences and feelings of elderly people with visual impairments“. J Nurs Educ Pract 9(8): 16-25.

Siira H, Falk A & Kyngäs H. (2019). Health-related quality of life and related factors among elderly people with visual impairments. Br J Vis Impair 37(3), 183-193.

Konttila J, Siira H, Kyngäs H, Lahtinen M, Elo S, Kääriäinen M, Kaakinen P, Oikarinen A, Yamakawa M, Fukui S, Utsumi M, Higami Y, Higuchi A & Mikkonen K. (2019) Healthcare professionals’ competence in digitalization: a systematic review. J Clin Nurs 28:745-761.

Tietokannat

Social media

Tieteelliset ansiot

Yhteiskunnalliset ja professionaaliset toimet

  • Pronssinen ansiomerkki näkövammaistyöstä, Näkövammaisten liitto ry.
  • Vapaaehtoistyö kuvailutulkkina, oppaana ja äänilehden lukijana Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n ja Näkövammaisten liiton tilaisuuksissa.

Tutkimusryhmät

  • Tohtoriopiskelija, Omahoitoon ja terveellisiin elintapoihin sitoutuminen - tutkimusohjelma

Projektit

University of Oulu, 2016

DHM - Digital Health Module in Postgraduate Higher Education

The aim of the project is to develop, implement and evaluate an evidence-based Digital Health Module in Postgraduate Higher Education curriculum in