Taina Välimaa

Taina Välimaa

FT

Yliopistonlehtori
Dosentti

Yhteensä 38 vertaisarvioitua julkaisua kansainvälisissä lehdissä. Julkaisujen yhteenlaskettu siteerausmäärä 1005, joista eniten siteerattu julkaisu 255. Julkaisujen h-indeksi on 14.00. (Scholar)

Biografia

Olen logopedian dosentti, yliopistonlehtori ja tutkija Humanistisessa tiedekunnassa, Logopedian tutkimusyksikössä ja Lapsenkielen tutkimuskeskuksessa (ks. myös http://www.ouluclrc.fi/). Tutkimustyöni osa-alueita ovat kuulovikojen vaikutukset lasten ja aikuisten puheen havaitsemiseen, lasten kuulotiedon käsittelyyn, puheen, kielen ja kommunikoinnin kehitykseen, sekä kuulokojeiden tai sisäkorvaistutteiden käytön vaikutus edellä mainittuihin seikkoihin. Olen myös kiinnostunut kaksi- ja monikielisten lasten kielellisistä taidoista. Työni osa-alueina on myös monipuolinen puheen havaitsemisen ja puheen, kielen ja kommunikoinnin arviointimenetelmien kehittäminen. Olen ollut vierailevana tutkijana Purduen yliopistossa USA:ssa 2013, työskennellyt kansainvälisessä COST Action IS0804 -tutkijaverkostossa ja teen monitieteistä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Tutkimusaiheet

 • kuulovika
 • sisäkorvaistutteet
 • kuulokojeet
 • puheen havaitseminen
 • puheen ja kielen kehitys
 • kerronta
 • morfosyntaksi
 • sanasto

Valitut hankkeet

 • 2017–2021, Suomen Akatemia, Puheen havaitseminen ja puhutun kielen taidot 4-6 vuoden ikäisillä sisäkorvaistutteita ja kuulokojeita käyttävillä lapsilla (Päätutkija)
 • 2016–2018, Suomen Akatemia, Kärkihankerahoitus Tutkimuksella eteenpäin, Kuulokojeita ja/tai sisäkorvaistutteita käyttävien lasten puheen havaitseminen hälyssä: uusi Lasten hälysanatesti ja realistiset ääniympäristöt (Vastuullinen johtaja)
 • 2011–2016, Suomen Akatemia, Akatemiatutkija, Lasten puheen havaitseminen ja puheen ja kielen kehitys yhden/kahden sisäkorvaistutteen tai kahden kuulokojeen avulla (Vastuullinen johtaja)
 • 2007–2009, Suomen Akatemia, Tutkijatohtorin rahoitus, Kokeellisia tutkimuksia taajuuskaistojen vaikutuksesta puheen vastaanottoon (Vastuullinen johtaja)

Social media

Valikoidut julkaisut

 • Välimaa, Taina T.; Kunnari, Sari M.; Laukkanen-Nevala, Päivi; Ertmer, David J. (2019) Vocal Development in Infants and Toddlers With Bilateral Cochlear Implants and Infants With Normal Hearing. - Journal of speech, language, and hearing research 62 (5), 1296-1308 . [Original]
 • Välimaa, Taina; Kunnari, Sari; Laukkanen-Nevala, Päivi; Lonka, Eila; the National Clinical Research Team (2018) Early vocabulary development in children with bilateral cochlear implants. - International Journal of Language & Communication Disorders 53 (1), 3-15 . Original: [Original]
 • Välimaa, Taina; Laitakari, Jaakko; Kunnari, Sari; Koski, Teemu; Sivonen, Ville; Löppönen, Heikki (2017) Lasten kyky tunnistaa puhetta hälyssä. Yhteinen ymmärrys - havainnoinnista tulkintaan : Puheen ja kielen tutkimuksen päivät Helsingissä 30.-31.3.2017. Tarvainen, Sirpa; Loukusa, Soile; Hautala, Terhi; Saalasti, Satu. - Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 49. Helsinki. 53-63
 • Kunnari, Sari; Välimaa, Taina; Laukkanen-Nevala, Päivi (2016) Macrostructure in the narratives of monolingual Finnish and bilingual Finnish-Swedish children. - Applied Psycholinguistics 37 (1; SI), 123-144 . [Original]
 • Gagarina, Natalia; Klop, Daleen; Kunnari, Sari; Tantele, Koula; Välimaa, Taina; Balčiūnienė, Ingrida; Walters, Joel (2015) Assessment of narrative abilities in bilingual children. Assessing multilingual children : disentangling bilingualism from language impairment. Armon-Lotem, Sharon; de Jong, Jan; Meir , Natalia. - Communication Disorders Across Languages 13. Bristol. 243-276
 • Kunnari, Sari; Välimaa, Taina (2012) Part II. MAIN: Finnish version (suomi). - ZAS Papers in Linguistics 56, 1-46 . [Original]
 • Gagarina, Natalia; Klop, Daleen; Kunnari, Sari; Tantele, Koula; Välimaa, Taina; Balciuniene, Ingrida; Bohnacker; Ute; Walters, Joel (2012) Part I. MAIN: Multilingual Assessment Instrument for Narratives. - ZAS Papers in Linguistics 56, 1-139 . [Original]
 • Huttunen, Kerttu; Välimaa, Taina (2012) Perceptions of parents and speech and language therapists on the effects of paediatric cochlear implantation and habilitation and education following it. - International Journal of Language & Communication Disorders 47 (2), 184-196
 • Välimaa Taina, Sorri Martti, Laitakari Jaakko, Sivonen Ville, Muhli Arto (2011) Vowel confusion patterns in adults during initial 4 years of implant use. - Clinical linguistics & phonetics 25 (2), 121-144 . [Original]

Ohjauskokemus

Väitöskirjat (valmiit)
 • Lindgren Josefin (2018). Developing narrative competence: Swedish, Swedish-German and Swedish-Turkish Children aged 4–6. Uppsala University, Sweden.

Väitöskirjat (meneillään)
 • Tolonen Anna-Kaisa

 • Wallenius Krista